Zamknij

Krew dla Ukrainy: powstaje baza osób gotowych oddać krew [LINK]

14.03.2022 14:58

Narodowe Centrum Krwi poinformowało, że powstaje baza osób gotowych oddać krew i zaprasza wszystkich chętnych do rejestracji w niej. W tej chwili zapasy krwi i jej składników są na wysokim poziomie, ale osoby, które chcą oddać krew jako pomoc dla mieszkańców Ukrainy, mogą już zgłaszać taką chęć.

Oddawanie krwi dla Ukrainy
fot. Shutterstock
  1. Kto może oddać krew?
  2. Gdzie można oddać krew?
  3. Jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne?

„Z uwagi na fakt, że dzięki ofiarności Honorowych Dawców Krwi na chwilę obecną stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce są na wysokim poziomie, poprzez formularz możliwe będzie zgłoszenie gotowości do oddania krwi, jako pomoc dla naszych sąsiadów” – czytamy na stronie internetowej NCK.

Narodowe Centrum Krwi wyjaśnia, że w związku z dużym zaangażowaniem Polaków i gotowością do oddania krwi dla obywateli Ukrainy, opracowano formularz, w ramach którego zbierane są zgłoszenia od osób deklarujących gotowość takiej pomocy. Formularz posłuży do bezpośredniej komunikacji z osobami, które go wypełnią i zgłoszą chęć oddania krwi – dzięki temu możliwe będzie sprawne zarządzanie jej zasobami.

Formularz dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Krwi.

Zobacz także: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Kto może oddać krew?

Jak informuje NCK, krew lub jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które:

  • ważą co najmniej 50 kilogramów
  • w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie miały wykonanej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • które nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii czy laparoskopii)
  • nie były leczone krwią i jej składnikami.

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddawać w dowolnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę

Jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne?

Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy 0 mająca ujemne Rh (ORhD-), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę.

W przypadku osocza, najbardziej oczekiwane jest osocze grupy AB (tzw. uniwersalne), ponieważ można je bezpiecznie przetoczyć każdemu pacjentowi.

loader

Źródło: PAP/Katarzyna Lechowicz-Dyl / Gov.pl/web/nck