Czerwone i żółte strefy w Polsce. Jakie ograniczenia obowiązują w związku w koronawirusem?

01.10.2020
Aktualizacja: 15.10.2020 20:08
Czerwona i żółta strefa. Koronawirus w Polsce
fot. Shutterstock

W Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 mamy kilka stref. Największe obostrzenia sanitarne obowiązują w strefie czerwonej, mniejsze w żółtej. Sprawdź, co można, a czego nie wolno robić, przebywając w tych miejscach. 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wciąż aktywny, liczba osób zarażonych tych patogenem rośnie. Generalnie dotyczy to całej Polski, ale w niektórych regionach sytuacja jest wyjątkowo trudna, dlatego rząd postanowił wyznaczyć w Polsce strefy żółte i czerwone. Co to oznacza? W miejscach, które oznaczone są jako czerwone i żółte strefy obowiązują dodatkowa obostrzenia. Zdaniem władz sanitarnych oraz polityków, takie działania są konieczne, bowiem nikt nie wyobraża sobie ponownego zamknięcia kraju.

Czerwona strefa – jakie obostrzenia zostały wprowadzone?

W powiatach ogłoszonych jako czerwone strefy obostrzenia sanitarne są zaostrzone. Poniżej podajemy szczegóły.

Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków).

Handel – klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także stosowania środków do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. Jednorazowo w sklepie może przebywać 5 osób na jedną kasę (obowiązek ten wchodzi w życie 17 października 2020 r.). Ważne! W całym kraju wprowadzono godziny dla seniorów. Mogą oni robić zakupy w godzinach 10.00-12.00.

Nauka - szkoły średnie oraz uczelnie wprowadzają tryb pracy zdalnej (z wyłączeniem zajęć praktycznych), pozostałe placówki (szkoły podstawowe oraz przedszkola i żłobki) pracują bez zmian, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego obowiązującego w tych placówkach (zmiana wchodzi w życie od 17 października 2020 r.)

Transport publiczny i zbiorowy – w czerwonej strefie obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. Oczywiście w pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 7 mkw, zajęty co drugi stolik. Obiekty gastronomiczne mogą być czynne od 6.00 do 21:00 (ta zmiana wchodzi w życie od 17 października 2020 r.). Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Imprezy rodzinne, w tym weselaw czerwonej strefie od 19 października organizowanie tego typu imprez jest zakazane.

Kościoły i inne wydarzenia religijne – od 17 października 2020 r. podczas uroczystości religijnych nie może być więcej osób niż wynika to z powierzchni pomieszczenia, w którym się ona odbywają. Przelicznik jest prosty: 1 osoba na 7 mkw.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w czerwonej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 10 osób, wszyscy uczestnicy tego typu imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos (to wchodzi w życie od 17 października 2020 r.).

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Kina, teatry – w czerwonej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - zawieszenie działalności (od 17 października 2020 r.)

Aquaparki i baseny - zawieszenie działalności (od 17 października 2020 r.)

Działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Imprezy sportowe - bez udziału publiczności (od 17 października)

Na terenie czerwonej strefy obowiązuje całkowity zakaz:

  • organizowania dyskotek, prowadzenia klubów nocnych,
  • działania wesołych miasteczek, parków rozrywki, czy też działania parków rekreacyjnych.
  • organizowania imprez kulturalnych.

Strefa żółta – jakie panują w niej obostrzenia?

Tutaj obostrzenia są znacznie łagodniejsze niż w strefie czerwonej.

Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków).

Handel – na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także stosowania środków do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

Nauka - w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe (od 17 października 2020 r.).

Transport publiczny i zbiorowy – w żółtej strefie, podobnie jak w czerwonej, obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc (wchodzi w życie od 17 października 2020 r.). Oczywiście w pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – w strefie żółtej, podobnie jak w strefie czerwonej, we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw, co drugi stolik zajęty. Obiekty gastronomiczne mogą być czynne od 6.00 do 21:00 (wchodzi w życie od 17 października 2020 r.). Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Imprezy rodzinne, w tym wesela – w żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, z wyjątkiem obsługi, bez możliwości zabawy tanecznej (wchodzi w życie od 19 października 2020 r.). Nie trzeba zakrywać ust i nosa. Ważne! Zmiany re wchodzą od 17 października 2020 r.

Kościoły i wydarzenia religijne od 17 października 2020 r. podczas uroczystości religijnych nie może być więcej osób niż wynika to z powierzchni pomieszczenia, w którym się ona odbywają. Przelicznik jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 25 osób (zmiany wchodzą od 17 października 2020 r.), a uczestnicy tego typu imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – w żółtej strefie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia sanatoryjnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tego typu leczenia.

Kina – w żółtej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - zawieszona działalność (od 17 października 2020 r.).

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności (od 17 października 2020 r.)

Wydarzenia kulturalne - mogą się odbywać przy maksymalnie 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność (od 17 października 2020 r.).

Kluby nocne, dyskoteki - w strefie żółtej jest zakaz prowadzenia tego typu działalności.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne - w strefie żółtej w takich miejscach limit osób dostosowano do powierzchni i przyjęto, że może to być jedna osoba na 10 mkw.

Aquaparki i baseny - zawieszona działalność (od 17 października 2020 r.).

Działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Źródło: gov.pl