Zamknij

Czerwone i żółte strefy w Polsce. Jakie ograniczenia obowiązują w związku w koronawirusem?

01.10.2020
Aktualizacja: 26.10.2020 11:30
Czerwona i żółta strefa. Koronawirus w Polsce
fot. Shutterstock

W Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 ogłoszono tzw. czerwoną strefę, co wiąże się z wieloma zakazami i ograniczeniami. Sprawdź, co można, a czego nie wolno robić. 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wciąż aktywny, liczba osób zarażonych tych patogenem rośnie. Generalnie dotyczy to całej Polski, ale w niektórych regionach sytuacja jest wyjątkowo trudna, dlatego rząd postanowił wyznaczyć w Polsce strefy żółte i czerwone. Co to oznacza? W miejscach, które oznaczone są jako czerwone i żółte strefy obowiązują dodatkowa obostrzenia. Zdaniem władz sanitarnych oraz polityków, takie działania są konieczne, bowiem nikt nie wyobraża sobie ponownego zamknięcia kraju.

Od 24 października 2020 decyzją rządu cała Polska znalazła się w strefie czerwonej.

Czerwona strefa – jakie obostrzenia zostały wprowadzone?

Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków).

Handel – klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także stosowania środków do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. Jednorazowo w sklepie może przebywać 5 osób na jedną kasę (obowiązek ten wchodzi w życie 17 października 2020 r.). Ważne! W całym kraju wprowadzono godziny dla seniorów. Mogą oni robić zakupy w godzinach 10.00-12.00. 

Nauka - szkoły średnie oraz uczelnie wprowadzają tryb pracy zdalnej (z wyłączeniem zajęć praktycznych), objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych.

Transport publiczny i zbiorowy – w czerwonej strefie obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. Oczywiście w pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Wychodzenie z domu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos.

Imprezy rodzinne, w tym weselaw czerwonej strefie od 19 października organizowanie tego typu imprez jest zakazane.

Spotkania, zgromadzenia publiczne – max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Kościoły i inne wydarzenia religijne – od 17 października 2020 r. podczas uroczystości religijnych nie może być więcej osób niż wynika to z powierzchni pomieszczenia, w którym się ona odbywają. Przelicznik jest prosty: 1 osoba na 7 mkw.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w czerwonej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska – zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.

Kina, teatry – w czerwonej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - zawieszenie działalności (od 17 października 2020 r.)

Aquaparki i baseny - zawieszenie działalności (od 17 października 2020 r.)

Działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Imprezy sportowe - bez udziału publiczności (od 17 października)

Na terenie czerwonej strefy obowiązuje całkowity zakaz:

  • organizowania dyskotek, prowadzenia klubów nocnych,
  • działania wesołych miasteczek, parków rozrywki, czy też działania parków rekreacyjnych.
  • organizowania imprez kulturalnych.

Strefa żółta – jakie panują w niej obostrzenia?

Od 24 października 2020 decyzją rządu cała Polska znalazła się w strefie czerwonej.

Tutaj obostrzenia są znacznie łagodniejsze niż w strefie czerwonej.

Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków).

Handel – na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także stosowania środków do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

Nauka - w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe (od 17 października 2020 r.).

Transport publiczny i zbiorowy – w żółtej strefie, podobnie jak w czerwonej, obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc (wchodzi w życie od 17 października 2020 r.). Oczywiście w pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – w strefie żółtej, podobnie jak w strefie czerwonej, we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw, co drugi stolik zajęty. Obiekty gastronomiczne mogą być czynne od 6.00 do 21:00 (wchodzi w życie od 17 października 2020 r.). Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. 

Imprezy rodzinne, w tym wesela – w żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, z wyjątkiem obsługi, bez możliwości zabawy tanecznej (wchodzi w życie od 19 października 2020 r.). Nie trzeba zakrywać ust i nosa. Ważne! Zmiany re wchodzą od 17 października 2020 r.

Kościoły i wydarzenia religijne od 17 października 2020 r. podczas uroczystości religijnych nie może być więcej osób niż wynika to z powierzchni pomieszczenia, w którym się ona odbywają. Przelicznik jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 25 osób (zmiany wchodzą od 17 października 2020 r.), a uczestnicy tego typu imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – w żółtej strefie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia sanatoryjnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tego typu leczenia.

Kina – w żółtej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - zawieszona działalność (od 17 października 2020 r.).

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności (od 17 października 2020 r.)

 Wydarzenia kulturalne - mogą się odbywać przy maksymalnie 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność (od 17 października 2020 r.).

Kluby nocne, dyskoteki - w strefie żółtej jest zakaz prowadzenia tego typu działalności.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne - w strefie żółtej w takich miejscach limit osób dostosowano do powierzchni i przyjęto, że może to być jedna osoba na 10 mkw.

Aquaparki i baseny - zawieszona działalność (od 17 października 2020 r.).

Działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Źródło: gov.pl