Zamknij

Jakie są trzy najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia? Europejska Unia Zdrowotna alarmuje

14.07.2022
Aktualizacja: 14.07.2022 13:42

Europejska Unia Zdrowotna (HERA) wskazała trzy niebezpieczne kategorie czynników, które w przyszłości mogą być poważnym zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Zobacz, co ustalono

Jakie są trzy największe zagrożenia zdrowotne na świecie?
fot. EastNews/Arkadiusz Ziolek

HERA (Health Emergency Preparadness and Response) to struktura Komisji Europejskiej, która powstała w wyniku pandemii COVID-19. Zadaniem Europejskiej Unii Zdrowotnej jest m.in. monitorowanie zagrożeń dla zdrowia, czuwanie nad chorobami rozprzestrzeniającymi się w państwach członkowskich oraz podjęcie szybkich kroków zaradczych w razie wystąpienia zagrożenia.

– HERA została utworzona jako nasza wieża obserwacyjna, aby czuwać na wypadek przyszłych stanów zagrożenia zdrowia – i cieszę się, że obecnie zaczyna ona w wymierny sposób realizować tę misję – powiedziała Stella Kyriakides, unijna komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Urząd przedstawił listę poważnych zagrożeń, których monitorowanie będzie niezbędne w przyszłości.

Trzy największe niebezpieczeństwa według Europejskiej Unii Zdrowotnej

Najważniejsze zagrożenia dla zdrowia, wskazane przez udząd Unii Europejskiej, to:

  • patogeny o wysokim potencjale pandemicznym. To kategoria obejmująca analizę konkretnych, budzących obawy rodzin wirusów, z uwzględnieniem również odzwierzęcego charakteru większości nowo pojawiających się chorób zakaźnych o poważnych skutkach. Objęte są nią głównie rodziny oddechowych wirusów RNA.
  • zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe. Mogą zdaniem ekspertów wynikać z przypadkowego lub zamierzonego uwalniania, z uwzględnieniem globalnych napięć geopolitycznych, a także incydentów powodowanych przez nieuczciwe podmioty. Substancje chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe zostały zidentyfikowane na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi.
  • zagrożenia wynikające z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Stanowią natomiast jedno z największych niebezpieczeństw dla zdrowia ludzi, a sama oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje rocznie około 1,2 mln zgonów na świecie.

Określenie grup zagrożeń ma na celu wymuszenie ścisłej współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

– Identyfikacja kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego rozpoczyna proces mający na celu zapewnienie rozwoju, zdolności produkcyjnych i zwiększenia skali produkcji, zamówień i potencjalnego gromadzenia zapasów produktów leczniczych i diagnostycznych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, a także innych medycznych środków przeciwdziałania, aby zapewnić ich dostępność w razie potrzeby – napisano w komunikacie przesłanym do mediów.

Źródło: PAP