Jak leczyć COVID-19? Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów

08.06.2020 14:16
Lek na koronawirusa
fot. Shutterstock

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zmieniło zalecenia dotyczące leczenia podstawowego i wspomagającego w poszczególnych stadiach COVID-19 - donosi PAP.

"Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz gromadzone doświadczenia konieczne stało się dokonanie pewnych zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, opublikowanych 31 marca 2020” - piszą eksperci.

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest głównie decyzją amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rejestracji remdesiwiru w leczeniu COVID-19, „co spowodowało zalecenie stosowania tego leku we wcześniejszym stadium choroby”.

Z leczenia podstawowego znika chlorochina i hydroksychlorochina, które w spisie znalazły się "z braku alternatywnych zarejestrowanych form leczenia i spodziewanych nowych dowodów na skuteczność tych leków" - pisze PAP.

"W związku z brakiem takich dowodów w niniejszym aneksie przypisano status wynikający z charakterystyki produktu leczniczego" - czytamy.

Z kolei w leczeniu wspomagającym uwzględniono osocze ozdrowieńców i heparynę drobnocząsteczkową.

Leki stosowane w leczeniu COVID-19 o nieudowodnionej skuteczności:

  • azytromycyna,
  • fawipirawir,
  • ruxolitinib,
  • oseltamiwir,
  • opaganib,
  • verdinexor.

„W związku z czym nie zalecamy ich stosowania” - podkreślają eksperci z Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Źródło: PAP