Zamknij

GIS apeluje: nie kąpcie się w Wiśle od Warszawy do Gdańska

31.08.2020
Aktualizacja: 05.11.2020 13:45

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dla osób mieszkających niedaleko Wisły na odcinku od Warszawy do Gdańska (województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie). Z powodu awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie woda w rzece jest zanieczyszczona. Nie należy się w niej kąpać, uprawiać sportów wodnych, ani używać wody z rzeki do mycia lub picia. 

Wyciek ścieków z oczyszczalni Czajka
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/ EAST NEWS

W sobotę 29 sierpnia 2020 r. doszło do ponownej awarii oczyszczalni ścieków Czajka. Do Wisły, również z powodu obfitych deszczy, przedostają się zanieczyszczenia. Z informacji od ekspertów wynika, że około 15-20 tys. litrów na sekundę. Fala z zanieczyszczeniami dotarła z Warszawy do Płocka, Włocławka, a teraz płynie w kierunku Torunia. Służby sanitarne stale kontrolują jakość wody, ich decyzją zostało wydane ostrzeżenie dla mieszkańców okolic Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk. Komunikat brzmi:

Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników, pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw, że woda w Wiśle jest zanieczyszczona z powodu ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie. Do rzeki trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy, by nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Sztab Kryzysowy poinformował Mazowieckich Inspektorów, że zagrożenie może występować około miesiąca.

Zanieczyszczenia w Wiśle mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W składzie ścieków, oprócz mieszaniny związków organicznych, są też związki nieorganiczne, takich jak: metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm, miedz, cynk, chrom), jony amonowe, jony węglanowe, azotowe, fosforanowe, chlorkowe oraz siarczynowe, a także rozpuszczalne gazy. Poza tym można w niech znaleźć również niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy, takie jak bakterie E. coli, Salmonella, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Legionella spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., a także rotawirusy, enterowirusy, wirusy powodujące zapalenie wątroby typu A, B, E, adenowirusy.

Wymienione drobnoustroje przyczyniają się do wielu niebezpiecznych dolegliwości oraz chorób, np.:

  • zakażeń w obrębie układu pokarmowego,
  • zatruć pokarmowych,
  • zakażeń dróg moczowych,
  • sepsy,
  • zakażenia i podrażenienia układu oddechowego,
  • podrażnienia lub inne reakcje skórne.

Patogeny znajdujące się w ściekach stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla osób, które mają z nimi bezpośredni kontakt, ale nie tylko. Samo przebywanie w pobliży skażonej wody jest niezwykle niebezpieczne z powodu mgiełki, która się tworzy ze skażonej wody. Przenosi ona drobnoustroje w formie tzw. bioareozolu, który z łatwością przenikają przez drogi oddechowe.

loader

Źródło: GIS/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie