E-recepty w każdym gabinecie lekarskim: sejm uchwalił ustawę!

Monika Piorun
01.03.2018 12:20
E-recepty: Sejm uchwalił ustawę
fot. peshov/fotolia

434 posłów poparło projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego dotyczący wprowadzenia recept elektronicznych. Od 2020 roku mają być dostępne we wszystkich gabinetach lekarskich.

W Sejmie oddano 434 głosy „za” i 2 „przeciw” w głosowaniu dotyczącym wprowadzenia możliwości wystawiania przez lekarzy e-recept bez osobistego badania pacjenta po konsultacji medycznej, jedynie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Zdaniem wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego na elektronicznych receptach, które od 2020 roku mają być wystawiane w każdym gabinecie lekarskim, skorzystają tylko osoby starsze. Pilotaż e-recepty od połowy lutego prowadzony jest w Siedlcach oraz Skierniewicach, gdzie testowane jest specjalne oprogramowanie, a od maja będzie możliwość wystawiania pierwszych e-recept dla pacjentów leczących się w tych dwóch miastach.

Zobacz także

Jak będą działały e-recepty?

Elektroniczne recepty będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych. Oznacza to, że każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk zawierający informacje wypisywane obecnie na recepcie (czyli nazwę produktu i szczegóły dotyczące dawkowania). Nie trzeba będzie go zostawiać w aptece (tak jak do tej pory obowiązywało to w przypadku recept), tylko będzie można zabrać wydruk ze sobą do domu. 

Zmiany dotyczące e-recept przewidują także uregulowanie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zaproponowano, by EDM mogła być podpisywana także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie w grudniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie może ona być podpisywana podpisem kwalifikowanym oraz przez profil zaufany ePUAP).

Projekt zakłada także unormowanie kwestii związanych z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym recept elektronicznych) oraz zmiany dotyczące sprawozdań przekazywanych NFZ przez apteki. Zmodyfikowane zostaną także niektóre przepisy dotyczące wystawiania zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

Zagłosuj

Czy popierasz wprowadzenie e-recept w Polsce?

Liczba głosów:

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π