Od lipca darmowe leki dla ciężarnych kobiet

20.04.2020 11:03
Kobieta w ciąży
fot. pixabay.com

W kwietniu sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw umożliwiając kobietom bezpłatny dostęp do leków, które są najczęściej stosowane w okresie ciąży.

Dostęp do bezpłatnych leków ciężarne uzyskają już w lipcu 2020 roku. Leki będą przeznaczone dla kobiet już od momentu stwierdzenia ciąży, niezależnie od ścieżki poczęcia, aż do momentu jej zakończenia. Uprawnienie to nie dotyczy jednak porodu i połogu.

Dostęp do leków będzie zapewniony na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza ginekologa lub położną potwierdzającego ciążę. Natomiast leki będą mogli przepisywać wszyscy lekarze.

Jakie leki dla ciężarnych?

Lista darmowych leków dla ciężarnych ma zawierać leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży - zatem nie wszystkie leki, które przyjmuje kobieta, a wyłącznie te, które przyjmowane są w czasie ciąży i są niezbędne do jej prawidłowego rozwoju. Leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży są powszechnie dostępne w Polsce. 

Wykaz leków ma być ogłoszony w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Program będzie finansowany z budżetu państwa.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku.