Jak oceniamy polską służbę zdrowia? Nowe wyniki badań CBOS

Monika Piorun
09.07.2018 14:38
Jak oceniamy polską służbę zdrowia? Nowe wyniki badań CBOS
fot. Shutterstock

66 proc. Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju. Pozytywne oceny wystawiło tylko 30 proc. ankietowanych – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Mimo wszystko nie jest wcale aż tak źle – w ciągu 2 lat zanotowano przyrost osób, które są zadowolone z opieki zdrowotnej w Polsce. 

Tylko nieliczni (4 proc.) nie mają wyrobionej opinii na temat funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Dwie trzecie badanych wystawiło w tej kwestii oceny negatywne – w tym aż 27 proc. – zdecydowanie negatywne. W ciągu 2 ostatnich lat aż o 7 punktów procentowych wzrosła zaś liczba zadowolonych z publicznej opieki medycznej. Niezadowolonych ubyło zaś o 8 proc. Według autorów badania tegoroczne wyniki badań CBOS są zbliżone do tych, które zarejestrowano 4 lata temu.

CBOS: Komu nie podoba się służba zdrowia w Polsce?

Niezadowolone z systemu opieki zdrowotnej są najczęściej:

 • osoby między 25. a 34. rokiem życia,
 • absolwenci wyższych uczelni,
 • ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach na osobę 2500 zł i więcej
 • oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. osób.

Krytyczne oceny często formułują także osoby pracujące na własny rachunek,

kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają natomiast starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są ankietowani po 65. roku życia (45 proc. zadowolonych).

Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również:

 • mieszkańcy wsi,
 • respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
 • rolnicy i renciści.

– Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych – dodają autorzy badania.

Zobacz także

Co Polakom podoba się w obecnym systemie opieki medycznej?

Najlepiej funkcjonowanie służby zdrowia oceniają badani, którzy w ostatnim półroczu leczyli się wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (choć i w tej grupie przeważają oceny negatywne), a najbardziej krytycznie ci, którzy leczyli się wyłącznie poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70 proc.).
 • Wielu także uważa, że angażują się oni w swoją pracę i zależy im, żeby pomóc pacjentom (65 proc.).
 • Badani pozytywnie oceniają również dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (68 proc.).
 • Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59 proc.) i nowoczesne rozwiązania (56 proc.).
 • Ankietowani w większości są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58 proc.).

Również większość uważa, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają problemy pacjentów i podejmują trafne decyzje co do dalszego postępowania (57 proc.). Badani dobrze oceniają nastawienie do pacjentów, twierdząc, że są oni traktowani z życzliwością i troską (57 proc.). Są także zadowoleni z jakości informacji o możliwości uzyskania porad medycznych (57 proc.).

Zrzut ekranu 2018-07-09 o 14.07.23
źródło: CBOS – Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia, czerwiec 2018"

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 7–14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zobacz także

Co najbardziej przeszkadza pacjentom, którzy leczą się w Polsce?

 • Co drugi badany ma jednak zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49 proc.),
 • co do równego traktowania pacjentów (49 proc.)
 • i co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52 proc.).
 • Ponad połowa ankietowanych uważa też, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58 proc.)
 • i nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61 proc.).
 • Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego oczekiwania na badania diagnostyczne (66 proc.),
 • niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70 proc.)
 • i trudności w dostępie do specjalistów (83 proc.).
 • Połowa badanych (49 proc.) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane.
 • Co czwarty ankietowany (24 proc.) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy,
 • a co szósty (16 proc.) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.
Zagłosuj

A jak Ty oceniasz polską służbę zdrowia?

Liczba głosów:

Z bardziej szczegółowych analiz wynika, że spośród różnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w największym stopniu na niezadowolenie przekłada się zbyt mała dostępność usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

Zobacz także

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: PAP/CBOS

________

zdrowie.radiozet.pl/π