Badania kliniczne nad fobią społeczną. Poszukiwani są ochotnicy

31.01.2019 15:55
Fobia społeczna paraliżuje życie codzienne
fot. Shutterstock

Jeśli masz zdiagnozowaną fobię społeczną albo po prostu odczuwasz silny lęk w sytuacjach społecznych, możesz zgłosić się do nowatorskiego badania klinicznego z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. 

W Warszawie ruszają badania kliniczne nad nową metodą leczenia fobii społecznej. Organizatorzy zapraszają na bezpłatną terapię. Warunkiem przystąpienia do badań jest bycie osobą pełnoletnią, niebędącą aktualnie w procesie terapeutycznym.

Fobia społeczna – badanie kliniczne

Badanie kliniczne składa się z 14 sesji. Każda sesja trwa ok. 1 godziny. Na pierwszej sesji psychiatra dokona diagnozy stanu osoby badanej oraz poprosi o wypełnienie serii kwestionariuszy. Następnie uczestnik zostanie zaznajomiony z aplikacją komputerową wykorzystującą rzeczywistość wirtualną.

Na kolejnych 12 sesjach, w zależności od przydziału do grupy, ochotnik weźmie udział w tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej, terapii poznawczo-behawioralnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej lub autoterapii z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej.

Badanie organizuje firma Tomorrow Sp. z o.o. w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W Radzie Naukowej projektu zasiadają:

  • Prof. Paweł Mierzejewski – kierownik Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
  • Prof. Przemysław Bieńkowski – profesor w Katedrze i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
  • Prof. Tadeusz Pranowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, członek Rady Języka Polskiego PAN, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiej Rady Mózgu;
  • Dr Sławomir Murawiec – redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Badanie zostanie zarejestrowane w bazie ClinicalTrial.gov, jak również zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Fobia społeczna – objawy

Fobia społeczna jest zaburzeniem psychicznym, sklasyfikowanym w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10.

Objawy fobii społecznej to m.in.:

  • obawa przed oceną przez innych ludzi skupionych w małej grupie (w przeciwieństwie do tłumu);
  • unikanie sytuacji społecznych, takich jak jedzenie w miejscach publicznych czy wystąpienia publiczne;
  • niska samoocena i strach przed krytyką;
  • czerwienienie się, drżenie rąk, nudności, parcie na pęcherz w sytuacjach społecznych;
  • ataki paniki.

Jak wskazują Wilson i Rapee: „lęk i unikanie związane z fobią społeczną mogą prowadzić do znaczącego upośledzenia wielu aspektów funkcjonowania w życiu, łącznie z nauką, pracą zawodową, relacjami interpersonalnymi i odpoczynkiem. Badania wskazują również, że fobia społeczna wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju współwystępujących zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza innych zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, takich jak duża depresja i zaburzeń na tle nadużywania substancji psychoaktywnych”.

Rekrutacja do badania klinicznego z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w leczeniu fobii społecznej prowadzona jest do końca lutego. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: badania@tomorrow.pro

Źródło: tommorow.pro