Adam Bodnar: klauzula sumienia wśród farmaceutów sprzeczna z prawem

Monika Piorun
21.04.2017 20:05
Adam Bodnar: klauzula sumienia wśród farmaceutów sprzeczna z prawem
fot. East News

- Niedopuszczanie do sprzedaży środków antykoncepcyjnych przez farmaceutów powołujących się na "klauzulę sumienia" jest sprzeczne z prawem - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Bodnar zwrócił uwagę, że w niektórych aptekach w Polsce nie prowadzi się sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na tzw. klauzulę sumienia, dlatego zwracając się w tej sprawie do p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewa Niewójta stwierdził:

W mojej ocenie takie praktyki pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosząc GIF o zajęcie stanowiska w tej kwestii wyjaśnił, że w prawie farmaceutycznym brak jest regulacji umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia. Takiej możliwości nie przewidują także normy etyczne skodyfikowane w Kodeksie Etyki Aptekarza RP. Kodeks ten stanowi jedynie, że aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.

W opinii Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN wskazano, że wykonywanie zawodów aptekarza i farmaceuty (w szczególności realizowanie recept): "nie wiąże się z osobistym podejmowaniem czynności, które bezpośrednio godzą bądź stanowią bezpośrednie i realne zagrożenie dla określonego dobra".

Z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku.

- W mojej ocenie, w sprzeczności ze wskazaną regulacją pozostaje praktyka, opisana we wspomnianych artykułach prasowych, niezaopatrywania się przez apteki w określoną kategorię produktów leczniczych służących antykoncepcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniejszych miejscowości, w których możliwość zaopatrzenia się w lek w innej aptece jest znacznie utrudniona - przekonuje Adam Bodnar.

Zobacz także

Zagłosuj

Czy apteki mają prawo odmawiać lub nie prowadzić sprzedaży środków antykoncepcyjnych powołując się na "klauzulę sumienia"?

Liczba głosów:

Zobacz także

Zagłosuj

Jak oceniasz farmaceutów powołujących się na "klauzulę sumienia"?

Liczba głosów:

Zobacz także

_____

Redakcja zdrowie.radiozet.pl/PAP/π