Zamknij

Długa kwarantanna w przypadku zachorowania na małpią ospę. Jest decyzja ministra

27.05.2022
Aktualizacja: 27.05.2022 17:35

W przypadku zachorowania na małpią ospę lub podejrzenia zakażenia chory spędzi na kwarantannie 21 dni. Taką decyzję podjął minister zdrowia.

Małpia ospa ile kwarantanna
fot. Shutterstock

Małpia ospa pojawiła się w kilku krajach europejskich, ale nie dotarła jeszcze do Polski. Mimo to resort zdrowia postanowił działać z wyprzedzeniem i przygotował rozporządzenie, które określa zasady postępowania w przypadku zdiagnozowania tej choroby.

21 dni kwarantanny

Osoby chore na małpią ospę lub podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo hospitalizowane. Kwarantanna w przypadku tej choroby będzie trwała 21 dni – wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej. Jego treść opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją "skierowane do ogłoszenia".

Resort zdrowia wprowadził również nowelizację dwóch innych ustaw:

  • Rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu – zmiany dotyczą nałożenia obowiązku zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia, lub rozpoznania ospy małpiej, lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • Rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji – zmiana wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią, lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni (licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności) – tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych.

Wszystkie trzy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu do rozporządzeń wskazano, że ospa małpia nigdy nie występowała na obszarze Polski, stąd nie była wymieniona w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Małpia ospa – co to za choroba?

Małpia ospa jest chorobą zakaźną, wywoływana przez wirusa ospy małpiej, który należy do rodzaju Orthopoxvirus. Zwierzęcym rezerwuarem wirusa ospy małpiej są gryzonie występujące w lasach deszczowych krajów Afryki Zachodniej i Środkowej. W Demokratycznej Republice Konga od wielu lat notowane są epidemie tej choroby. Od 2016 r. przypadki zachorowań notowano również w Sierra Leone, Liberii, Republice Środkowoafrykańskiej oraz Nigerii.

Do tej pory ogniska zachorowań na ospę małpią ograniczały się do krajów Afryki, natomiast zawleczenia do Europy miały postać pojedynczych przypadków i nie stawały się zaczątkiem ognisk. Zmieniło się to kilka tygodni temu. Wirus dotarł do Europy. Ogniska zachorowań odnotowano już w 11 krajach Europy (m.in. w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii), a także w USA oraz Kanadzie.

Wzrost rozpowszechnienia zachorowań przypisywany jest zaprzestaniu szczepień przeciw ospie prawdziwej, które zakończono w 1980 r. w związku z eradykacją tej choroby oraz wygasaniu odporności u osób zaszczepionych szczepionką przeciw ospie prawdziwej, która dawała również ochronę krzyżową przed ospą małpią.

Wyróżnia się dwie linie wirusa ospy małpiej:

  • zachodnioafrykańską,
  • środkowoafrykańską.

Źródłem obecnych ognisk na obszarze Europy jest wirus linii zachodnioafrykańskiej, wywołujący łagodniejsze objawy i charakteryzujący się niższą śmiertelnością.

Źródło: PAP Danuta Starzyńska-Rosiecka