Zamknij

Zespół intensywnej terapii. Jakie są skutki długiego pobytu na OIOM?

17.04.2020
Aktualizacja: 05.11.2020 22:53

Zespół intensywnej terapii (PICS) to osłabienie fizyczne i psychiczne, które pojawia się w wyniku długiego pobytu na OIOM.

Zespół intensywnej terapii pojawia się po długim pobycie na OIOM
fot. Shutterstock

Zespół intensywnej terapii (PICS, z ang. post intensive care syndrome) pojawia się u najciężej chorych pacjentów, którzy dużo czasu spędzili na oddziale intensywnej terapii. Sprawdź, jakie są objawy PICS.

Zespół intensywnej terapii - co to jest?

Zespół intensywnej terapii to stan, na który narażeni są pacjenci przyjęci na OIOM.

U większości z nich występuje niewydolność wielu narządów, w tym zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS (67%), ostre uszkodzenie nerek (29%), uszkodzenie serca (23%) oraz zaburzenia czynności wątroby (29%). Znakomita większość, około 75-80 proc., w szpitalu spędza ponad trzy tygodnie.

Najczęstszymi przyczynami przyjęcia na OIOM są: niedotlenienie, wynikające z niewydolności oddechowej (wymagające wentylacji mechanicznej), niedociśnienie (wymagające leczenia wazopresyjnego) albo jedno i drugie.

Zespół intensywnej terapii rozwija się głównie w wyniku przedłużonej wentylacji mechanicznej, która ma istotny wpływ na kondycję fizyczną, a w konsekwencji również na kondycję psychiczną.

Zespół intensywnej terapii - objawy

Zespół intensywnej terapii to częste powikłanie po pobycie na oddziale intensywnej terapii. Rok po zakończeniu leczenia PICS rozpoznawany jest aż u 56 proc. pacjentów.

Objawy zespołu intensywnej terapii to m.in.:

  • utrata masy ciała,
  • osłabienie funkcji mięśni,
  • neuropatia,
  • miopatia.

Zespół intensywnej terapii powoduje znaczne pogorszenie stanu psychicznego. Rok po wypisaniu z OIOM po leczeniu ARDS, aż 34 proc. pacjentów zgłasza zaburzenia lękowe, u 33 proc. rozwija się depresja, a u 19 proc. - zespół stresu pourazowego (PTSD). Przewlekły stres powoduje pogorszenie funkcji poznawczych, co wpływa na życie całej rodziny.

Zespół intensywnej terapii dotyka nie tylko chorego. Zespół stresu pourazowego rozwija się u bliskich 31 proc. osób, które przeżyły ARDS.

Źródło: European Respiratory Society "Report of an ad-hoc international task force to develop an expert-based opinion on early and short-term rehabilitative interventions (after the acutate hospital setting) in COVID-19 survivors (version April 3, 2020)"