Zasiłek chorobowy: komu przysługuje? Jak uzyskać zasiłek?

12.12.2019
Aktualizacja: 12.12.2019 17:17
Zasiłek chorobowy dla chorych pracowników
fot. Shutterstock

Długo chorujesz i nie możesz wrócić do pracy? Prawdopodobnie przysługuje Ci zasiłek chorobowy. To wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, czyli okres w którym pracownik jest zatrudniony, ale ze względu na stan zdrowia nie może przychodzić do pracy i wypełniać swoich obowiązków. Dowiedz się, komu przysługuje zasiłek chorobowy i ile wynosi.

Zasiłek chorobowy to zupełnie coś innego niż wynagrodzenie chorobowe. Gdy ubezpieczony pracownik z powodu pogorszenia się swojego stanu zdrowia idzie na zwolnienie lekarskie L-4 ma prawo do wynagrodzenia za czas swojej nieobecności.

Przez maksymalnie 33 dni (14 dni w przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia) od momentu przejścia na L-4 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłaca pracodawca. Natomiast od 34. dnia (lub od 15. dnia w przypadku osób po 55. roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim świadczenie zaczyna wypłacać ZUS to jest właśnie zasiłek chorobowy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Kwotę zasiłku chorobowego wylicza się od wysokości pensji według następujących zasad:

  • 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pobytu w szpitalu
  • 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia z powodu choroby
  • 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia z tytułu choroby w czasie ciąży

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zaistniała choroba/powstała niezdolność do pracy.

Oprócz podstawowej pensji do zasiłku chorobowego wliczają się także premie i prowizje, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za pracę w nocy i godzinach nadliczbowych, inne dodatki i nagrody. Ogólnie średnia liczona jest od dochodu, czyli pensja plus ewentualne dodatki. 

ZOBACZ: Młodzi na L4. To trzydziestolatkowie chorują najczęściej 

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownik zyskuje prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 30 dniach nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę. Natomiast osoby, które dobrowolnie opłacają składki na ubezpieczenie zyskują prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 90 dniach od ,,uruchomienia'' ubezpieczenia.

Prawo do zasiłku dotyczy osób ubezpieczonych, ale nie tylko. Prawo do zasiłku chorobowego obowiązuje również po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ile trwa zasiłek chorobowy?

Zasiłku chorobowego nie można pobierać bezterminowo. Tego typu świadczenie przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Warto wiedzieć, że do okresu zasiłkowego wliczają się okresy niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Do jednej puli, czyli na 182 dni, wliczają się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana różnymi przyczynami. Natomiast, jeśli niezdolność do pracy zostanie przerwana, a następnie po jakimś czasie już z innego powodu człowiek znów jest niezdolny do pracy, to ma prawo do nowego okresu zasiłkowego.