Zamknij

Wizyta lekarska a teleporada: kiedy lekarz musi zbadać osobiście?

23.10.2020 18:21

Masz poważny problem zdrowotny i boisz się, że będziesz zmuszony skorzystać z teleporady? Dowiedz się, w jakich przypadkach masz prawo żądać tradycyjnej wizyty lekarskiej zamiast porady przez telefon lub przez internet. Podajemy też podstawę prawną, na którą można się powołać.

Przychodnia fot. Ania Freindorf/REPORTER
fot. Ania Freindorf/REPORTER

Wizyty lekarskie w czasie epidemii koronawirusa w Polsce są bardzo ograniczone. Zdecydowana większość chorych zmuszona jest korzystać z tzw. teleporady, podczas której można telefonicznie lub on-line uzyskać od lekarza zalecenia dotyczące leczenia, skierowanie, receptę.

Teleporada to narzędzie, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Nie jest to jednak jedyna forma udzielania świadczeń w POZ.

Niektórzy pacjenci ze względu na swój stan zdrowia lub pogarszające się objawy potrzebują odbyć klasyczną, osobistą wizytę u lekarza. Kto ma do tego prawo? Komu przysługuje wizyta u lekarza i kto może tego wymagać?

Podpowiadamy, w jakich sytuacjach lekarz musi zbadać pacjenta osobiście.

Kiedy można żądać wizyty u lekarza zamiast teleporady?

Adwokat Piotr Kaszewiak zamieścił na swoim Facebook'u wytyczne dotyczące tego, kiedy dorosły pacjent ma prawo żądać osobistej wizyty u lekarza, bo teleporada nie jest wystarczająca.

Informacje na ten temat można również znaleźć w oficjalnym dokumencie ''Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2''.

Wizyty lekarskiej można domagać się, gdy:

 • Występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta.
 • Brak poprawy stanu zdrowia pacjenta po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 • Ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady.
 • Stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady.

Kiedy można domagać się wizyty u lekarza dla dziecka?

Wskazaniem są:

 • Utrzymująca się gorączka.
 • Senność lub nadmierne pobudzenie.
 • Silny ból głowy.
 • Niewyjaśniona wysypka.
 • Silny ból brzucha.
 • Powtarzające się wymioty i/lub biegunka.
 • Trudności/niechęć w przyjmowaniu płynów.
 • Występowanie cech wskazujących na odwodnienie.

Adwokat Piotr Kaszewiak radzi, że pacjent, który spełnia wymienione wyżej kryteria i chce umówić się na wizytę z lekarzem, może powołać się na: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. ''w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej''.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2