Zamknij

Nie można pobierać opłat za nocleg z dzieckiem w szpitalu [Nowe przepisy]

03.07.2019 11:01
Opłaty w szpitalu
fot. Shutterstock

Szpitale nie mogą pobierać opłat od rodziców nocujących w szpitalu z dzieckiem. 3 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpitale nie mogą pobierać opłat za nocleg z dzieckiem w szpitalu. Dotychczas w niektórych placówkach za ten "przywilej" trzeba było zapłacić kilkanaście złotych za dobę. Przy dłuższym pobycie w szpitalu był to realny problem.

Szpital nie może żądać od rodziców i opiekunów opłat za posiłki, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital. Zapisy dotyczą także opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Istotne jest to, że w tym wypadku nie ma znaczenia wiek pacjenta.

Inne świadczenia, za które szpital nie może pobierać opłat, to m.in.:

  • badania diagnostyczne po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym (w szczególności do planowego leczenia operacyjnego);
  • leki i wyroby medyczne (w tym m.in. pieluchomajtki i leki przyjmowane na chorobę przewlekłą);
  • znieczulenie w czasie porodu;
  • energia elektryczna (np. czajnik).

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina: jeśli ktoś z personelu medycznego próbuje żądać od Ciebie uiszczenia opłaty przed lub po udzieleniu świadczenia opieki zdrowotnej, zawsze pytaj o podstawę prawną.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta działającym w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci szpitali psychiatrycznych dodatkowo objęci są opieką Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych.

Zobacz także: Nowe zasady przyjmowania pacjentów na SOR

Źródło: rpp.gov.pl