Zamknij

Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19: kto może tam trafić?

17.11.2020 16:55
Szpital tymczasowy/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
fot. East News/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Czy każdy chory na COVID-19 może być leczony w szpitalu tymczasowym? Nie. Na stronie Szpitala Narodowego - szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, opublikowano kryteria przyjęcia. Lista jest naprawdę długa. Sprawdź, co kwalifikuje, a co wyklucza z przyjęcia do szpitala tymczasowego. 

Chociaż szpitale tymczasowe miały być wsparciem dla tradycyjnych szpitali, w których brakuje łóżek dla chorych na COVID-19 i personelu, który mógłby leczyć i opiekować się chorymi, to szpital na Stadionie Narodowym świeci pustkami. W całym szpitalu przebywało ostatnio nieco ponad 30 chorych.

Okazuje się, że chory, który może być przewieziony do szpitala na Narodowym, musi spełniać surowe kryteria, a lista ''wykluczeń'' jest naprawdę długa. Chorzy na COVID-19, którzy mogą przebywać w szpitalach tymczasowych, nie mogą mieć innych chorób, a COVID-19 nie może mieć u nich ciężkiego przebiegu. 

Należy również wiedzieć, że chory przyjmowany do szpitala musi spełniać WSZYSTKIE kryteria przyjęcia i nie może spełniać ŻADNEGO kryterium wykluczającego.

Szpital tymczasowy: kryteria przyjęcia

Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego (w fazie I), które muszą spełniać dorośli chorzy wymagający hospitalizacji:

 • rozpoznanie COVID-19 na podstawie dodatniego wyniku PCR lub testu antygenowego, nie dłużej niż w ciągu 10 dni od początku objawów klinicznych;
 • stan wymagający lub nie tlenoterapii (jeżeli tak to informacja jaki przepływ i saturacja);
 • wynik badania obrazowego płuc (RTG lub tomografia komputerowa w ciągu ostatnich 5 dni);
 • brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących, wymagających leczenia specjalistycznego lub zakończone leczenie specjalistyczne (zachowawcze i/lub zabiegowe) chorób współistniejących, (stan po operacjach, embolizacjach, leczeniu endoskopowym itp.).

W szpitalach tymczasowych powinni leżeć pacjenci niewymagający intensywnego leczenia szpitalnego, a więc intensywnej terapii tlenowej, terapii specjalistycznego leczenia lub pacjenci poszpitalni, który już przeszli krytyczny okres, ale nie mogą być jeszcze wypisani do domu.

Prof. Andrzej Horban

Szpital tymczasowy: kryteria wykluczające

Kryteria wykluczające pacjentów chorych na COVID-19 z przeniesienia do Szpitala Tymczasowego w fazie I:

 • Ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego;
 • Niewydolność oddechowa pomimo standardowej tlenoterapii biernej (np. pacjenci pogarszający się, wymagający tlenoterapii wysokoprzepływowej lub respiratoroterapii);
 • Obraz ciężkiego zapalenia płuc w badaniach obrazowych, niezależnie od stanu klinicznego;
 • Niestabilność krążeniowo-oddechowa wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • Aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna;
 • Ostre psychozy, niezależnie od etiologii;
 • Stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
 • Zaawansowane zespoły otępienne;
 • Chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;
 • Współistniejące choroby zakaźne;
 • Czynne zakażenie niektórymi drobnoustrojami – alert patogenowy;
 • Nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;
 • Ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: szpitalnarodowy.pl