Jak otrzymać świadczenie chorobowe na kwarantannie po powrocie z zagranicy?

22.03.2020
Aktualizacja: 24.03.2020 13:04
Świadczenie chorobowe na kwarantannie: kto i jak je może otrzymać?
fot. Shutterstock

Czy osoby, które wracają z zagranicy i muszą odbyć kwarantannę domową, mogą otrzymać świadczenie chorobowe? Komu przysługuje takie świadczenie chorobowe? Do kiedy trzeba złożyć wszystkie dokumenty?

Osoby wracające do Polski, które obowiązkowo muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie domowej, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, muszą złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Tę kwestię reguluje najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia.

Komu przysługuje świadczenie chorobowe na kwarantannie?

Takie świadczenie przysługuje osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym, np.:

• pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
• zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
• osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne).

Gdzie znajduje się takie oświadczenie?

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy czy zleceniodawcy. Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Kto weryfikuje oświadczenie dotyczące kwarantanny?

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, a także ZUS mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o weryfikację danych zawartych w oświadczeniu. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę, z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenia chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę lub ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną, nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna

Zobacz także

Źródło: ZUS