Zamknij

Nowe zasady przyjmowania pacjentów na SOR

01.07.2019 11:53
SOR
fot. Shutterstock

1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Sprawdź, co się zmienia.

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego obowiązującym od 1 lipca 2019 roku ujednolicono zasady przyjmowania pacjentów na SOR w Polsce.

Na szpitalny oddział ratunkowy przyjmowani są pacjenci przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego (ambulansem lub śmigłowcem) oraz ci, którzy zgłosili się sami.

Szpitalny oddział ratunkowy ma obowiązek posiadania desek ortopedycznych na wymianę pomiędzy SOR a zespołami ratownictwa medycznego.

W największych szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce pacjent zostaje poddany ocenie pilności przyjęcia przez triażystę – wykwalifikowanego pracownika medycznego w wyznaczonym na SOR-ze pomieszczeniu. Informatyczny system koordynujący TOPSOR ruszy 1 października.

Pacjent kwalifikowany jest do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczają stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Kolor determinuje też maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Osoby oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym (najlżej chorzy), mogą zostać przekierowani do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjent ma prawo do niezwłocznego dostępu do diagnostyki, w tym do tomografii komputerowej.

Jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu.

Każdy oddział ratunkowy musi spełniać wymogi odnośnie do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w natrysk i wózek-wannę, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoby oczekujące w SOR pozostają pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane są ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

– Obecnie funkcjonują w Polsce 232 SOR-y, z których wiele miało już własne systemy triażowe. Problem polegał na tym, że nie były jednolite w całym kraju. Rozporządzenie w sprawie SOR ma tę kwestię uregulować i wprowadzić jeden system w całym kraju – powiedział krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. Jerzy Ładny.

Ekspert przypomniał również, że zgodnie z wynikami rozmaitych kontroli, m.in. NIK, aż 70 proc. pacjentów SOR mogłoby znaleźć odpowiednią pomoc w trybie ambulatoryjnym. Nowe przepisy mają przyczynić się do zapobiegnięcia zajmowania kolejki przez najlżej chorych, co z kolei przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na konsultację lekarską przez tych, którzy pilnie potrzebują pomocy.

Źródło: gov.plPAP