Zamknij

W szpitalach najlepiej przestrzega się... prawa do opieki duszpasterskiej!

Monika Piorun
23.08.2018 14:26
Rzecznik Praw Pacjenta, duchowni w szpitalach, prawo do opieki duszpasterskiej dla pacjentów
fot. Marcin Smulczyński/Agencja SE/East News

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił doroczne sprawozdanie w sprawie przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Choć nadal sporo do życzenia pozostawia dostęp do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej dla chorych, to jednak funkcjonowanie duchowieństwa w placówkach medycznych działa bez szwanku.

Na jakie prawa może liczyć statystyczny polski pacjent? Okazuje się, że jedynie prawo do opieki duszpasterskiej jest w pełni respektowane w państwowych szpitalach. Rzecznik Praw Pacjenta dużo słabiej ocenił przestrzeganie prawa do świadczeń i dokumentacji medycznej. Jego zdaniem zadania te nie są realizowane w stopniu wysokim.

Nieco gorzej (w stopniu średnim) przestrzega się prawa do informacji i poszanowania godności. Co do zasady przestrzegane jest prawo pacjenta do zachowywania tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia czy zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i przechowywania podczas pobytu w szpitalu wartościowych rzeczy w depozycie. Ogólnie stopień przestrzegania praw pacjenta zdaniem rzecznika nie jest satysfakcjonujący.

W opinii Bartłomieja Chmielowca jedynym w pełni przestrzeganym prawem pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej. Z kolei dostęp do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej oceniany jest przez Rzecznika Praw Pacjenta najsłabiej.

Zobacz także

Najmniej problemów polscy pacjenci mają jedynie z dostępem do... opieki duszpasterskiej w szpitalach

W 2017 roku, na ponad 60 tys. spraw, które wpłynęły do biura Rzecznika Praw Pacjenta, wszczęto 81 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W 31 przypadkach stwierdzono naruszenie prawa. Przeprowadzono również ponad 1,3 tys. postępowań wyjaśniających dotyczących indywidualnych spraw pacjentów. 

W sprawozdaniu za 2017 rok, które zostało w całości przyjęte przez Radę Ministrów, Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie liczby stwierdzonych naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych wskazuje, że:

Przestrzeganie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest wciąż dalece niewystarczające i wymaga dalszej pilnej poprawy.

Kapelani w szpitalach zarabiają lepiej niż lekarze rezydenci?

Mimo że coraz częściej kwestionowana jest kwestia posługi kapłańskiej w polskich szpitalach, to jednak kapelani na oddziałach są powszechnie obecni w całym kraju. Ich opieka nie jest bezinteresowna i można ją wycenić.

Według danych Ministerstwa Zdrowia duchowni w większości placówek mogą liczyć na około 1,5 etatu. Ich wynagrodzenie plasuje się na poziomie około 4 tys. zł brutto – w wielu przypadkach ich zarobki są zatem wyższe niż w przypadku młodych lekarzy rezydentów.

Zagłosuj

Czy popierasz finansowanie z budżetu państwa dostępu do opieki duszpasterskiej dla pacjentów w szpitalach?

Liczba głosów:

Zrzut ekranu 2018-08-23 o 12.40.11

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

_____

zdrowie.radiozet.pl/π