Refundacja leków w pigułce. Co trzeba wiedzieć?

28.06.2019
Aktualizacja: 04.07.2019 11:17
Leki refundowane w aptece
fot. Shutterstock

Refundacja leków to dla wielu pacjentów czarna magia. Które leki objęte są refundacją? Jaka zniżka przysługuje przy zakupie leków refundowanych? To najczęściej zadawane pytania. Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, z jakim lekiem mamy do czynienia i jakim poziomem odpłatności został objęty przez NFZ. Dowiedz się, na czym polega refundacja leków. 

Refundacja leków to niezwykle ważny aspekt państwowej służby zdrowia. Dzięki refundacji chorzy pacjenci mogą leczyć się za pomocą niezbędnych produktów leczniczych, nie obciążając budżetu domowego. To również pomoc dla osób, których w normalnych warunkach nie byłoby stać na długotrwałą, czasami wieloletnią terapię drogimi lekami. 

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje niektóre leki, czyli płaci za nie lub dopłaca do ich zakupu w różnym stopniu, jeśli preparaty te znajdują się na liście leków refundowanych. 

Co to znaczy, że lek jest refundowany?

Refundacja oznacza, że pacjent może nabywać niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne po niższej cenie niż ,,sklepowa'' lub całkowicie za darmo. Wszystko dlatego, że za leki objęte refundacją płaci w całości lub dopłaca w pewnej części Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykaz leków refundowanych tworzony jest przez Ministerstwo Zdrowia i regularnie aktualizowany. 

Warto wiedzieć, że z refundacji leków mogą korzystać wyłącznie osoby ubezpieczone. 

Ile kosztuje lek refundowany?

Leki refundowane mają różne ceny określane tzw. poziomem odpłatności:

LEKI BEZPŁATNE wydawane do wysokości limitu. Jest to grupa leków, które mając udowodnioną skuteczność w leczeniu nowotworu złośliwego, zaburzenia psychotycznego, upośledzenia umysłowego lub zaburzenia rozwojowego albo choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym dla populacji. Jeżeli cena takiego leku jest równa lub niższa od limitu finansowania pacjent otrzyma lek, nie ponosząc żadnych kosztów.

Natomiast, jeśli cena detaliczna leku jest wyższa od limitu finansowania pacjent zapłaci różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku a limitem finansowania. Na przykład, jeśli cena detaliczna leku wynosi 100 zł i wysokość limitu finansowania wynosi 100 zł, to pacjent zapłaci w aptece 0 zł. Natomiast, jeśli cena detaliczna leku wynosi 100 zł, a wysokość limitu finansowania wynosi 80 zł, to kwota, którą zapłacisz w aptece 20 zł.

RYCZAŁT, czyli leki wydawane za odpłatnością ryczałtową do wysokości limitu. To grupa leków obejmująca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne:

  • wymagające, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosowania dłużej niż 30 dni oraz których miesięczny koszt stosowania dla pacjenta przy odpłatności 30 proc. limitu finansowania przekraczałby 5 proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • wymagające, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosowania nie dłużej niż 30 dni oraz których koszt stosowania dla pacjenta przy odpłatności 50 proc. limitu finansowania przekraczałby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • leki, które przed dniem wejścia w życie ustawy o refundacji wydawane były za odpłatnością ryczałtową, o ile zgodnie z aktualną wiedzą medyczną stosuje się je dłużej niż 30 dni.

Jeżeli cena leku jest równa lub niższa od limitu finansowania pacjent otrzyma lek za opłatą 3,20 zł za opakowanie. Natomiast, jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od limitu finansowania pacjent zapłaci wartość ryczałtu z uwzględnieniem ilości DDD w opakowaniu (dobowa dawka leku ustalona przez WHO) oraz różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku a limitem finansowania. Natomiast, jeśli cena detaliczna leku jest mniejsza niż wartość ryczałtu (3,20 zł) odpłatność pacjenta jest równa cenie detalicznej leku.

Na przykład, jeśli cena detaliczna leku zawierającego 30 DDD w opakowaniu wynosi 100 zł, a wysokość limitu finansowania wynosi 80 zł, to kwota, którą zapłaci pacjent w aptece wynosi: 3,20 zł + 20 zł = 23,20 zł.

POZIOM ODPŁATNOŚCI 50 PROC. oznacza, że leki wydawane są za odpłatnością 50 proc. do wysokości limitu finansowania. Ta grupa obejmuje leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, które zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, wymagają stosowania nie dłużej niż 30 dni.

Jeżeli cena leku jest równa lub niższa od limitu finansowania, to pacjent otrzyma lek, ponosząc koszt połowy ceny detalicznej leku. Natomiast, jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od limitu finansowania pacjent dopłaci różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku a limitem finansowania. 

Na przykład, jeśli cena detaliczna leku wynosi 100 zł, a wysokość limitu finansowania wynosi 80 zł, to kwota, którą zapłaci pacjent w aptece: 80 zł * 50 proc. + 20 zł = 60 zł.

POZIOM ODPŁATNOŚCI 30 PROC. dotyczy leków wydawanych za odpłatnością 30 proc. do wysokości limitu finansowania. Ta grupa leków obejmuje leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, które nie zostały zakwalifikowane do poziomów odpłatności, o których mowa powyżej.

Jeżeli cena leku jest równa lub niższa od limitu finansowania pacjent otrzyma lek ponosząc koszt 30 proc. ceny detalicznej leku. Natomiast, jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od limitu finansowania pacjent do ww. kwoty dopłaci różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku a limitem finansowania.

Na przykład, jeśli cena detaliczna leku wynosi 100 zł, a wysokość limitu finansowania wynosi 80 zł, to kwota, którą zapłaci pacjent w aptece: 80 zł * 30 proc. + 20 zł = 44 zł.

Skąd wiadomo, że lek jest refundowany?

O tym, czy lek jest refundowany, czy też nie może poinformować lekarz, ale przede wszystkim informacja na ten temat znajduje się na recepcie. 

Uwaga! Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny.

Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

ZOBACZ: Recepta na lek refundowany. Co musi zawierać? 

Źródło: refundowaneleki.pl; nfz.gov.pl