Koniec z absurdami w sprawie wymiarów recept. Ministerstwo zmienia przepisy

Monika Piorun
04.06.2018 12:21
recepta, wymiary recept, za wąska recepta, Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy dotyczące realizacji nieprawidłowych recept
fot. Shutterstock

Po kontrowersyjnej sprawie pacjenta, któremu apteka odmówiła realizacji recepty, ponieważ druk był za wąski o zaledwie 3 mm, resort zdrowia ma doprecyzować przepisy w tej kwestii. Nowe rozporządzenie ma pomóc chorym i ułatwić pracę zarówno lekarzom, jak i farmaceutom.

Apteki będą mieć prawo realizacji nieprawidłowych recept

W kwietniu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie nowe przepisy dotyczące wymiarów recept w postaci papierowej. Zgodnie z nowym prawem druki nie mogły mieć mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Jeśli te wymogi nie zostały spełnione, farmaceuci mogli nie wydawać pacjentom przepisanych im leków ze zniżką, która im się należała (apteki mogły zaś je sprzedać za pełną cenę).

Nieprawidłowo wypełnione recepty lub nawet takie, które miały właściwe dane, ale zostały wypisane na druku w złym wymiarze, wprowadzały sporo zamieszania. Utrudniały życie zarówno pacjentom (którzy przez drobną pomyłkę lekarza musieli płacić pełną cenę za wykupienie leku i nie mogli skorzystać z refundacji), jak i lekarzom (przez wielokrotne zajmowanie się tymi samymi pacjentami) oraz farmaceutom, narażając ich na dodatkowe komplikacje podczas pracy i trudności w rozliczaniu się z NFZ.

Zobacz także

Pacjentom będą przysługiwały zniżki na refundowane leki, nawet jeśli recepta będzie błędna

Po głośnej sprawie pacjenta z Lublina, któremu apteka odmówiła realizacji recepty, ponieważ druk był za wąski o... 3 mm, Ministerstwo Zdrowia ma doprecyzować przepisy w tej kwestii. Nowe rozporządzenie ma zmienić sytuację, w której to pacjent musi ponosić dodatkowe koszty za błędnie wypełnione recepty i nieprawidłowe wymiary druków upoważniających do skorzystania z refundacji.

Co jeszcze zmieni nowe prawo? Ministerstwo Zdrowia chce, by farmaceuci mogli wydawać pacjentom przepisane im leki ze zniżką nawet, jeśli papierowy druk nie będzie spełniał wymogów dotyczących kształtu czy rozmiaru, za to będzie można odczytać pozostałe informacje niezbędne do realizacji recepty. Jeśli zaś będzie brakowało tych danych, farmaceuta będzie miał prawo do tego, by je uzupełnić na podstawie dokumentów klienta (chodzi np. o nr PESEL zapisany w dowodzie osobistym lub adres).

Zagłosuj

Czy Twoim zdaniem pacjent powinien mieć prawo do refundacji przepisanych mu leków pomimo błędnej recepty?

Liczba głosów:

Brakujące informacje farmaceuci będą zapisywać na awersie recept

Farmaceuci będą zobowiązani do zapisywania brakujących danych na awersie nieprawidłowo wystawionej recepty. Informacje te mają być zapisane w sposób czytelny, trwały i niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności (co ma potwierdzać pieczątka apteki lub specjalna naklejka przymocowana do druku w taki sposób, by nie można było jej usunąć bez uszkodzenia papierowego dokumentu).

Najważniejsza zmiana polega na tym, że nawet jeśli recepta pod względem wymiaru, grafiki czy kształtu nie będzie spełniała wymaganych norm, to pacjenci będą mieć prawo do tego, by apteka umożliwiła im zakup przepisanych im przez lekarza leków z taką zniżką, która się im należy.

Przepisy mają też doprecyzować indywidualne numery recept pozwalające na ich identyfikację za pomocą kodu kreskowego. Obecnie prawo do wystawiania recept w Polsce ma około pół miliona specjalistów. Realizuje je ok. 15 tys. aptek na terenie całego kraju.

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: Polityka Zdrowotna/Ministerstwo Zdrowia

_______

zdrowie.radiozet.pl/π