Zamknij

Recepta na lek refundowany. Co musi zawierać?

18.03.2019
Aktualizacja: 17.11.2020 04:27

Recepta na lek refundowany musi zawierać dodatkowe informacje. Sprawdź, co musi znaleźć się na druku, żebyś mógł skorzystać ze zniżki.

Recepta na lek refundowany musi zawierać dodatkowe informacje
fot. Shutterstock

Różne grupy pacjentów mogą korzystać z różnych poziomów odpłatności leków. Dowiedz się, od czego zależy cena końcowa preparatu leczniczego i co musi się znaleźć na recepcie, żeby farmaceuta uwzględnił zniżkę.

Realizacja recepty na lek refundowany

Receptę na lek refundowany można zrealizować w aptece lub punkcie aptecznym, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tego typu punktów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Recepta na lek refundowany musi zawierać dodatkowe informacje:

 • poziom odpłatności za lek;
 • kod uprawnień dodatkowych;
 • oznaczenie uprawnień, jeśli pacjent jest osobą nieubezpieczoną;
 • symbol państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony, jeśli podlega pod przepisy o koordynacji świadczeń.

Pacjenci z uprawnieniami dodatkowymi

Osoby nieubezpieczone, które mogą korzystać ze świadczeń refundowanych, to m.in. dzieci posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające na terytorium RP (DN), kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu (CN), które otrzymują leki i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz pacjenci, którzy otrzymali specjalne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta (BW).

Są również grupy pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi, którzy korzystają ze zniżek na specjalnych zasadach. Pacjenci z uprawnieniami dodatkowymi to:

 • S: seniorzy po 75. roku życia, bezpłatne leki wymienione w części D wykazu leków refundowanych;
 • ZK: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu, bezpłatnie w zakresie leków, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów;
 • IB: inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane, uprawnione do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • PO: osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony;
 • WP: wojskowi na podstawie odrębnych przepisów;
 • AZ: pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.

Poziom odpłatności za leki

Na podstawie recepty leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane są bezpłatnie, za odpłatą ryczałtową lub z częściową odpłatnością.

Poziomy odpłatności za lek na recepcie:

 • symbol B: lek zostanie wydany bezpłatnie;
 • symbol R: ryczałt (3,20 zł);
 • symbol P: choroba przewlekła, lek zostanie wydany za najniższą opłatą wynikającą z wykazu leków refundowanych.
 • 30%: lek zostanie wydany za opłatą 30 proc. limitu finansowania;
 • 50%: lek zostanie wydany za opłatą 50 proc. limitu finansowania;
 • 100% lub X: lek zostanie wydany poza refundacją;
 • brak symbolu: lek zostanie wydany za najwyższą opłatą wynikającą z wykazu leków refundowanych.

Ważna informacja: lekarz nie musi oznaczać poziomu odpłatności, jeśli pacjent znajduje się w grupie z uprawnieniami dodatkowymi lub jeśli dla danego leku przewidziano tylko jeden poziom odpłatności.

Warto wiedzieć, że farmaceuta ma obowiązek zaproponować pacjentowi tańszy zamiennik leku, jeśli ma on taką samą nazwę międzynarodową, dawkę i postać farmaceutyczną oraz wskazanie terapeutyczne. Jeśli na recepcie widnieje symbol „NZ”, to znaczy, że leku nie można zamieniać. „Cito” oznacza potrzebę pilnej realizacji.

Uwaga: pacjentowi przebywającemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia, w tym leki. Lekarz nie może wystawiać recepty na leki konieczne do prowadzenia leczenia w szpitalu.

Źródło: gov.pl, nfz.gov.pl