W czasie pandemii seniorzy przerwali leczenie. Niepokojące dane

23.09.2020 16:49
Seniorzy rezygnują z leczenia
fot. East News

Wielu seniorów w czasie pandemii czuje samotność, wykluczenie. Osoby starsze mają też utrudniony dostęp do lekarza, a teleporada nie zastąpi tradycyjnej wizyty u specjalisty. Autorzy raportu ''Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii' alarmują, że w czasie pandemii seniorzy rezygnują z leczenia i może mieć to poważne skutki.

Z raportu opublikowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wynika, że aż jedna trzecia ankietowanych seniorów w czasie pandemii przerwała dotychczasowe leczenie.

''Czekam na lepsze czasy i się wcale nie leczę''

W sierpniu 2020 roku przeprowadzono badanie ''Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii''. W badaniu wzięło udział 1118 osób powyżej 60. roku życia.

Wyniki badania są zatrważające. Okazuje się, że w czasie pandemii seniorzy mają kłopoty z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów. Doskwiera im też ograniczenie kontaktów społecznych i poczucie osamotnienia. Niepokojące jest również to, że aż jedna trzecia ankietowanych przyznała, że przerwała dotychczasowe leczenie, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia. ''Czekam na lepsze czasy i się wcale nie leczę'' – przyznała jedna z badanych seniorek.

Autorzy raportu podkreślają, że ankietowani seniorzy dobrze radzą sobie z otrzymywaniem e-recepty, przedłużaniem zaleceń, jeśli stan zdrowia się nie zmienia, ale wskazują, że teleporada nie zastąpi im tradycyjnej wizyty u lekarza.

Aż 67 proc. ankietowanych narzekało na ograniczony dostęp do opieki medycznej w czasie pandemii. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się chorzy wymagający konsultacji lekarzy specjalistów.

- Brak dostępu do specjalistów utrudnia leczenie chorób przewlekłych, a co za tym idzie, może skutkować pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia seniorów – alarmują autorzy raportu. 

Niemal 42 proc. ankietowanych seniorów stwierdziło, że może liczyć na swoich bliskich i ma z kim porozmawiać o swoich sprawach i problemach, ale brakuje im kontaktu z szerszym gronem osób. Niestety 52 proc. seniorów, w mniejszym lub większym stopniu, ale bardziej niż przed pandemią odczuwa samotność.

Wiele organizacji, takich jak kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, zawiesiło swoją działalność stacjonarną, co dla niektórych oznacza niemal całkowity brak kontaktu z innymi ludźmi. Na to nakłada się życie w niepewności z powodu pandemii, co z kolei pogarsza kondycję psychiczną seniorów.

Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych dr hab. n. med. Filipa Szymańskiego, należy przekonywać seniorów, że dobra kontrola chorób przewlekłych może przełożyć się na ich sukces. Dr Szymański podkreśla również, że konsekwencje braku leczenia chorób przewlekłych będą dużo gorsze niż cała pandemia.

Źródło: PAP