Pacjencie, nie jesteś bezbronny! Poznaj swoje prawa

Redakcja
11.08.2015
Aktualizacja: 23.07.2019 12:36
Pacjencie, nie jesteś bezbronny! Poznaj swoje prawa
fot. Prawa pacjenta w przychodni, w szpitalu. Karta praw pacjenta

Kiedy jesteśmy chorzy i źle się czujemy, często trudno nam stanowczo egzekwować swoje prawa w przychodni lub w szpitalu. A mamy ich całkiem sporo. Jako pacjentom przysługuje nam prawo do intymności i poszanowania godności osobistej, do zgłoszenia sprzeciwu wobec orzeczenia lekarza czy do wglądu w dokumentację medyczną swoją i bliskich. Sprawdź, czego możesz i stanowczo powinieneś wymagać od lekarza. 

Każdy z nas ma gwarantowane przez konstytucję prawo do ochrony zdrowia. Nie każdy jednak wie, że przysługuje nam o wiele więcej praw. Wynikają one z Ustawy o prawach pacjenta oraz innych ustaw takich, jak ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o działalności leczniczej. 

ZOBACZ: Powstał poradnik JAK PRZEŻYĆ SOR

Jakie prawa przysługują pacjentowi?

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta znajdziesz szczegółowe informacje o tym, czego możesz wymagać od lekarza w przychodni czy szpitalu. Twoje prawa to:

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Jako osoba ubezpieczona masz prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Możesz również zażądać, by lekarz lub pielęgniarka, którzy się Tobą zajmują, zasięgnęli opinii innego specjalisty. 

W ramach podstawowej opieki medycznej możesz wybrać sobie lekarza, położną czy pielęgniarkę. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wybierasz lekarza specjalistę spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ. Analogicznie, możesz wybrać dentystę i szpital na terenie całej Polski. 

Prawo do informacji

Możesz się domagać, by informacja o Twoim stanie zdrowia została Ci przedstawiona w sposób przystępny. Lekarz ma obowiązek powiedzieć Ci, jakie są rokowania w Twoim przypadku i jakie metody leczenia proponuje. 

Mówiąc ogólnie, masz prawo wiedzieć wszystko o tym, co się z Tobą dzieje i na czym będą polegały zabiegi czy terapia. W gabinecie nie wahaj się pytać o wszystko, co Cię martwi. Lekarz nie ma prawa Cię zbyć. 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Jeśli lek, który przyjmujesz lub terapia, jakiej jesteś poddawany, ma działania niepożądane, możesz to zgłosić. Co to znaczy? Jeśli po zażyciu leku boli Cię głowa, a w ulotce nie ma o tym wzmianki, możesz, a nawet powinieneś o tym poformować. Kogo? Lekarza, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania, czyli firmę farmaceutyczną. 

Prawo do tajemnicy informacji

Wszelkie informacje na Twój temat objęte są tajemnicą. Nie tylko medyczne! Dotyczy to również Twoich preferencji seksualnych, sytuacji rodzinnej czy zawodowej. Lekarze i pielęgniarki nie mogą zdradzać żadnych faktów o Tobie bez Twojej zgody. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek komentarze na Twój temat. 

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Masz prawo zgodzić się na to, co proponuje lekarz, ale również odmówić przyjęcia konkretnego leku, poddania się badaniu czy rozpoczęcia terapii. 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Kiedy jesteś w przychodni czy szpitalu, należy Ci się szacunek. Nikt nie ma prawa traktować Cię w sposób, który uwłacza Twojej godności. Nikt nie ma prawa Cię podglądać, kiedy przygotowujesz się do badania. Nie musisz także rozbierać się przy innych chorych na szpitalnej sali!

Prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz wszelkich udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Masz prawo nie zgodzić się z tym, co mówi lekarz. Uwaga! Musisz jednak podać uzasadnienie swojej opinii. 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Kiedy leżysz w szpitalu, nikt nie ma prawa Ci zabronić kontaktu z bliskimi. Zarówno telefonicznego, jak i osobistego. 

Prawo do opieki duszpasterskiej

Przebywając w szpitalu, możesz poprosić o kontakt z duchownym Twojego wyznania, a placówka musi Ci go zapewnić.

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

W szpitalach dochodzi do kradzieży - każdy, kto choć raz spędził tam trochę czasu, ma tego świadomość. Dlatego możesz bezpłatnie przechować wartościowe rzeczy w depozycie. 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Warto wiedzieć

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swoich praw, możesz zgłosić się do Rzecznika. Zadzwoń pod bezpłatny numer: 800 - 190 - 590. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00.