Zamknij

Pogrzeb zmarłego na COVID-19. Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

10.11.2020
Aktualizacja: 10.11.2020 10:35
Pogrzeb osoby zmarłej na COVID-19
fot. Shutterstock

Pogrzeb osoby zmarłej na COVID-19, tak jak i przygotowanie jej ciała do pochówku, musi być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi sanepidu. Dowiedz się, jakie to wytyczne.

Coraz więcej osób umiera z powodu COVID-19. W Polsce od początku pandemii z powodu tego patogenu zmarło 8 045 osób (dane z 9.11.2020 r.), a na całym świecie odnotowano już 1 254 567 przypadków śmiertelnych. Liczby te stale rosną.

Resort zdrowia w kwietniu 2020 r. przygotował specjalne rozporządzenie dotyczące pochówku osób zmarłych z powodu COVID-19, infekcji wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. W dokumencie zawarto wiele ważnych wskazówek, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia tym patogenem, m.in. u personelu zakładu pogrzebowego. O czym należy wiedzieć? Poniżej najważniejsze wytyczne w punktach.

  1. Ciała osób zmarłych na COVID-19 przed włożeniem do trumny lub kapsuły transportowej muszą zostać zdezynfekowane płynem odkażającym o działaniu wirusobójczym, a następnie włożone, wraz  z ubraniem  lub  okryciem  szpitalnym, do specjalnego worka, który również musi zostać spryskany środkiem wirusobójczym.
  2. W przypadku przekazania zwłok do krematorium ciało wkłada się w jeszcze jeden worek, który również powinien być dezynfekowany środkiem wirusobójczym. Następnie zwłoki wkłada się do kapsuły transportowej, która musi zostać wykonana z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję.
  3. W przypadku tradycyjnego pochówku, bez spopielenia zwłok, do trumny należy włożyć warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm, a następnie ciało w worku. Trumnę należy szczelnie zamknąć i zdezynfekować płynem odkażającym o działaniu wirusobójczym.
  4. Transport zwłok oraz wszystkie czynności pogrzebowe – o ile to możliwe – powinien realizować jeden zespół przewozowy.
  5. Personel zakładu pogrzebowego powinien odstąpić od mycia i ubierania zwłok, chyba że okaże się to konieczne. Jednak wykonując te czynności, musi zachować najwyższe środki ostrożności.
  6. W czasie pandemii nie można organizować pożegnań z wystawianiem zwłok, niemożliwa jest również bezpośrednia identyfikacja zwłok, jeśli chory zmarł w szpitalu (zakłady pogrzebowe okazują rodzinie zdjęcie zmarłego w celu potwierdzenia jego tożsamości).
  7. Jeśli chory zmarł w domu, pomieszczenie, w którym przebywał, powinno być zdezynfekowane, a wszystkie przedmioty, z którymi miał styczność odkażone.

Co się zmieniło w czasie pandemii zdaniem pracowników zakładów pogrzebowych? Przede wszystkim wydłużył się termin pochówku, przynajmniej do czasu, gdy osoby bliskie zmarłemu nie zostaną zwolnione z obowiązku kwarantanny. Dopiero wtedy mogą one zorganizować pogrzeb.

Ważne!

Jeśli chory zmarł w szpitalu to dezynfekcję i zabezpieczenie ciała w szczelnym worku wykonują pracownicy szpitala, a resztę pracownicy zakładu pogrzebowego. Jeśli chory zmarł w domu, całą procedurę wykonują pracownicy zakładów pogrzebowych.

Pracownicy zakładów pogrzebowych muszą być odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony, takie jak kombinezon albo długi fartuch ochronny, czepek na głowę, maskę zakrywającą otwory oddechowe, gogle lub przyłbicę ochroną, jednorazowe rękawice nitrylowe.

Warto przypomnieć, że obecnie (przynajmniej do 29 listopada) w całej Polsce obowiązuje zakaz organizacji konsolacji (styp). Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit 1 osoba na 7 m kw. przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi