PPOZ: nie będzie zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczek

07.10.2020 19:33
ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS/Polska Press/East News
fot. ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

''Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust" - twierdzi prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. PPOZ pisze list do ministra zdrowia i wyjaśnia, że nie zamierza wystawiać zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenie maseczek.

Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia mają jasne stanowisko: ''Nie wystawiamy zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczek. Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust''.

"Nie było w tej sprawie żadnych konsultacji''

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego PPOZ odniosło się do ogłoszonej przez resort polityki "zero tolerancji" dla nieprzestrzegania ograniczeń. Szef MZ zapowiedział, że z obowiązku zakrywania ust i nosa – przy pomocy m.in. maseczki, części odzieży czy przyłbicy będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. Najwyraźniej minister nie konsultował swoich zapowiedzi z lekarzami. PPOZ ma w tej sprawie zupełnie inne stanowisko.

- Nie było w tej sprawie żadnych konsultacji, więc jeszcze raz chcemy podkreślić, że nasze stanowisko nie ulega zmianie. Nie wystawiamy zaświadczeń zwalniających kogokolwiek z obowiązku noszenia maseczki. Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust – podnosi prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

PPOZ wskazuje również, że w kwietniu i sierpniu weszły w życie rozporządzenia mówiące o tym, że tylko niewielka grupa osób ma przeciwwskazania do noszenia maseczek. Są to osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz osoby, które mają trudności z samodzielnym zakryciem lub odkryciem ust lub nosa.

Osobom chorym na astmę, choroby płuc, czy choroby serca - zdaniem PPOZ - nie powinno się wystawiać tego typu zaświadczeń, ponieważ "Pacjenci ci powinni wyjątkowo chronić drogi oddechowe".

- Nie wystawiamy takich zaświadczeń. Wnioskuję o szczególne podkreślenie i poparcie ze strony resortu naszych działań w tym zakresie, gdyż DDM – dystans, dezynfekcja i maseczka – stanowią dzisiaj jedyne możliwe zabezpieczenie przed transmisją poziomą wirusa - wyjaśnia w piśmie do ministra Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Źródło: PAP