Zamknij

Od 15 maja nie trzeba nosić maseczki na zewnątrz. Pod jednym warunkiem

15.05.2021
Aktualizacja: 15.05.2021 09:00

Od 15 maja 2021 r. zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczki na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zostanie zachowany dystans 1,5 metra od innej osoby. Dowiedz się, gdzie nadal trzeba zasłaniać usta i nos.

Kto nie musi nosić maseczki?
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER/ EAST NEWS

Od 15 maja 2021 r. zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczki na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zostanie zachowany dystans 1,5 metra od innej osoby – tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ograniczeń związanych z epidemią, które zostało opublikowane 6 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że przebywając na otwartej przestrzeni, nie musimy zasłaniać nosa i ust maseczką, chyba że w odległości 1,5 m znajduje się inna osoba (nie dotyczy to osób mieszkających pod jednym dachem). W takiej sytuacji maseczkę musimy założyć.

Maseczki –  gdzie należy je nosić?

Maseczkę nadal musimy zakładać, gdy:

 • przebywamy w środkach transportu publicznego (autobusach, pociągach, samolotach, taksówkach etc.),
 • przebywamy w miejscach ogólnodostępnych na otwartych przestrzeniach, gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu (np. na tłocznych deptakach, bulwarach),
 • w zamkniętych pomieszczeniach (np. na klatkach schodowych, w windach, garażach podziemnych etc.)
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego (także w trakcie sprawowania kultu religijnego), oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, w miejscu pracy, galeriach handlowych, sklepach, aptekach.

Kto nie musi nosić maseczki?

Maseczek nie muszą nosić:

 • osoby kierujące środkiem transportu publicznego,
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia,
 • osoby podczas sprawowania kultu religijnego,
 • osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy,
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży, a także jadące konno,
 • osoby zdające egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m,
 • osoby biorące ślub zarówno w kościele, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • osoby jadące motocyklem, które używają kasków ochronnych, a także osoby przez nie przewożone (również w kasku),
 • osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić,
 • osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Ważne!

Osoby z tych dwóch ostatnich grup muszą mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że cierpią na wymienione powyżej schorzenia.

Kiedy możemy odkryć usta i nos? Inne sytuacje

Odkryć usta i nos możemy:

 • w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości,
 • w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
 • by umożliwić komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
 • by spożyć posiłek w pracy,
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc,
 • w restauracjach i kawiarniach, gdy usiądziemy przy stoliku.

Ważne!

Maseczek nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.

Źródło: PAP/ Dziennik Ustaw