Zamknij

Od 15 maja nie trzeba nosić maseczki na zewnątrz. Pod jednym warunkiem

15.05.2021
Aktualizacja: 15.05.2021 09:00
Kto nie musi nosić maseczki?
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER/ EAST NEWS

Od 15 maja 2021 r. zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczki na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zostanie zachowany dystans 1,5 metra od innej osoby. Dowiedz się, gdzie nadal trzeba zasłaniać usta i nos.

Od 15 maja 2021 r. zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczki na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zostanie zachowany dystans 1,5 metra od innej osoby – tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ograniczeń związanych z epidemią, które zostało opublikowane 6 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że przebywając na otwartej przestrzeni, nie musimy zasłaniać nosa i ust maseczką, chyba że w odległości 1,5 m znajduje się inna osoba (nie dotyczy to osób mieszkających pod jednym dachem). W takiej sytuacji maseczkę musimy założyć.

Maseczki –  gdzie należy je nosić?

Maseczkę nadal musimy zakładać, gdy:

 • przebywamy w środkach transportu publicznego (autobusach, pociągach, samolotach, taksówkach etc.),
 • przebywamy w miejscach ogólnodostępnych na otwartych przestrzeniach, gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu (np. na tłocznych deptakach, bulwarach),
 • w zamkniętych pomieszczeniach (np. na klatkach schodowych, w windach, garażach podziemnych etc.)
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego (także w trakcie sprawowania kultu religijnego), oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, w miejscu pracy, galeriach handlowych, sklepach, aptekach.

Kto nie musi nosić maseczki?

Maseczek nie muszą nosić:

 • osoby kierujące środkiem transportu publicznego,
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia,
 • osoby podczas sprawowania kultu religijnego,
 • osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy,
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży, a także jadące konno,
 • osoby zdające egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m,
 • osoby biorące ślub zarówno w kościele, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • osoby jadące motocyklem, które używają kasków ochronnych, a także osoby przez nie przewożone (również w kasku),
 • osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić,
 • osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Ważne!

Osoby z tych dwóch ostatnich grup muszą mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że cierpią na wymienione powyżej schorzenia.

Kiedy możemy odkryć usta i nos? Inne sytuacje

Odkryć usta i nos możemy:

 • w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości,
 • w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
 • by umożliwić komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
 • by spożyć posiłek w pracy,
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc,
 • w restauracjach i kawiarniach, gdy usiądziemy przy stoliku.

Ważne!

Maseczek nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.

Źródło: PAP/ Dziennik Ustaw