Z medycyny pracy znikną obowiązkowe konsultacje ze specjalistami

21.05.2020 12:21
Zmiany w medycynie pracy
fot. Shutterstock

Medycyna pracy bez obowiązkowych konsultacji ze specjalistami? Już niedługo taki scenariusz może wejść w życie. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który trafił do konsultacji publicznych, zakłada, że pracowników badać będzie tylko lekarz medycyny pracy, który ewentualnie skieruje na dalsze badania. Sprawdź, co się zmieni.

Medycyna pracy ma za zadanie chronić zdrowie pracowników przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobami pracującymi.

Systematyczna kontrola pracowników pozwala na ocenę stanu ich zdrowia, a co za tym idzie, również warunków, w jakich pracują i ich zdolności do dalszego wykonywania swoich obowiązków.

Na badania z zakresu medycyny pracy kieruje pracowników pracodawca, który ponosi koszty tych badań. Do tej pory, oprócz konsultacji z lekarzem medycyny pracy, pracownicy musieli odbywać wizyty u różnych specjalistów. Teraz ten schemat ma się zmienić. Przynajmniej tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który trafił do konsultacji publicznych.

Medycyna pracy bez specjalistów

Jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych dla pracowników.

To lekarz medycyny pracy będzie kierował, w zależności od wskazań, do lekarzy specjalistów.

Dlaczego zrezygnowano z obowiązkowych konsultacji specjalistycznych? Uznano, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy. Jeśli lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne, skieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty na dalsze konsultacje, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

W uzasadnieniu zmian stwierdzono, że przeprowadzone analizy wykazały, że można obniżyć koszty badań profilaktycznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że niewielki procent osób poddawanych badaniom specjalistycznym w ramach medycyny pracy ma faktycznie poważne problemy ze zdrowiem - słuchem, wzrokiem. Dlatego zaproponowano, aby badania lekarza specjalisty przeprowadzane były tylko wtedy, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne.

Badania specjalistyczny wiążą się nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również z dodatkowym czasem, jaki pracownik musi poświęcić na cały ,,cykl'' badań w ramach medycyny pracy. Zrezygnowanie z obowiązkowych konsultacji specjalistycznych znacznie ten proces przyspieszy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP