Zamknij

Kto nie musi nosić maseczki w czasie pandemii? Weszło w życie nowe rozporządzenie

11.03.2021
Aktualizacja: 11.03.2021 16:35
Kto nie musi nosić maseczki?
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER/ EAST NEWS

Kto jest zwolniony z obowiązku zakrywania ust i nosa, czyli noszenia maseczki? Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 10 marca 2021 r. rozszerza grupę zwolnioną z tego obowiązku. Kto się do niej zalicza?

Od czwartku, 11 marca 2021 r., z obowiązku zasłaniania ust i nosa (czyli noszenia maseczki) w miejscach publicznych zwolnione są osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami:

  • neurologicznymi,
  • układu oddechowego,
  • układu krążenia,
  • przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Przypomnijmy, że z obowiązku noszenia maseczki do tej pory zwolnione były również dzieci do 5. roku życia, a także osoby, które posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza występujące u nich:

  • zaburzenia psychiczne,
  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Osoby te muszą mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że cierpią na wymienione powyżej schorzenia.

– Niezależnie od tego, gdzie przebywają, czy w transporcie publicznym, czy na dworze, muszą posiadać przy sobie zaświadczenie wystawione przez lekarza, które potwierdza problem i wskazuje jednostkę chorobową z listy znajdującej się w rozporządzeniu – tłumaczył podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz  zaznaczył, że jeśli ten przepis będzie nadużywany przez nieuprawnione do tego osoby, zostanie zniesiony, i zaapelował o odpowiedzialność.

Przepisy te reguluje nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z dnia 10 marca 2021 r.

Ważne!

Maseczek nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.