Kto wystawia zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku noszenia maseczki?

09.10.2020 13:21
Piotr Hukalo/East News
fot. Piotr Hukalo/East News

Od 10 października cała Polska objęta będzie żółtą strefą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Oznacza to, że nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej zostaje rozszerzony. Teraz maseczkę trzeba będzie nosić również na ulicy. Wyjaśniamy, kto może być zwolniony z noszenia maseczki i kto może takie zaświadczenie wydać. 

Od soboty 10 października w całym kraju obowiązywać będzie tzw. żółta strefa. To reakcja rządu na rozwój pandemii koronawirusa.

Nakaz zasłaniania ust i nosa będzie obowiązywał w przestrzeni publicznej:

  1. w środkach transportu publicznego;
  2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych,
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

ZOBACZ: Co robić w żółtej strefie w weekend? Lasy Państwowe podpowiadają

Kto może być zwolniony z obowiązku zasłaniania nosa i ust?

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust, lub nosa.

Z obowiązku zwolnione są również dzieci do 5. roku życia.

Osoba wyłączona z obowiązku zasłaniania ust i nosa musi przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu, lub odkryciu ust, lub nosa, jeśli zostanie o to poproszona przez policję lub straż graniczną.

Kto wystawia zaświadczenie o zwolnieniu z zakrywania nosa i ust?

Zaświadczenie to może wystawić każdy lekarz

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta wypisuje lekarz na prośbę pacjenta. Każda osoba, którą dotyka niepełnosprawność, która uniemożliwia zasłaniania nosa i ust może się zgłosić do przychodni do swojego lekarza i takie zaświadczenie uzyskać. Rzecznik MZ podkreślił również, że zamiast zaświadczenia lekarskiego można mieć jakikolwiek dokument potwierdzający niepełnosprawność - legitymację osoby niepełnosprawnej lub kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia