Kto najczęściej bierze zwolnienie lekarskie? Zaskakujące statystyki

Monika Piorun
16.10.2017 14:51
Kto najczęściej bierze zwolnienie lekarskie? Zaskakujące statystyki
fot. East News

Najliczniejszą grupą korzystającą ze zwolnień L4 są kobiety po 30. roku życia - wynika z danych udostępnionych przez ZUS i GUS. Polki najczęściej wycofują się z aktywności zawodowej z powodu ciąży. Eksperci przekonują, że stosunkowo niewielkie inwestycje w opiekę medyczną mogłyby pomóc zaoszczędzić aż 11 miliardów zł z budżetu państwa.

Jeśli pracodawca zainwestowałby 726 zł w opiekę medyczną dla jednego aktywnego zawodowo pracownika, to oszczędności, jakie udałoby się wygenerować w państwowym budżecie przekroczyłyby 11 miliardów złotych. Takie wnioski płyną z tegorocznej edycji opracowanego przez Medicover Polska raportu "Praca. Zdrowie. Ekonomia", przygotowanego w oparciu o dane ZUS i GUS dotyczące ponad 255 tys. aktywnych zawodowo osób w wieku od 18 do 67 lat, reprezentujących większość branż polskiej gospodarki. 

Statystyki L4: Kto i na co najczęściej choruje w Polsce?

Na L4 najczęściej w Polsce przebywają kobiety. Dotyczy to głównie pań, które decydują się zrezygnować z obowiązków zawodowych ze względu na ciążę i wychowywanie potomstwa. Autorzy raportu podkreślają, że warto byłoby przemyśleć, czy ciąża jako stan fizjologiczny powinien być traktowany podobnie jak choroby i zmuszać Polki do rezygnowania z aktywności zawodowej w takim stopniu, w jakim jest to obserwowane obecnie. Zastosowanie innych rozwiązań w tej kwestii mogłoby być korzystne dla pracodawców i ułatwić kobietom powrót do pracy.

Głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników analizowanych grup zawodowych jest jednak nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (połowa badanej populacji miała prawidłowe BMI - w tym co 3. mężczyzna), problemy z cholesterolem (niespełna połowa osób aktywnych zawodowo ma prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego) oraz choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie wśród pracowników na stanowiskach decyzyjnych (41 proc.) oraz pracowników mobilnych (39,5 proc.).

Jak wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska - współautorka raportu i ekspert w dziedzinie profilaktyki i zdrowia pracujących:

Dane te są niepokojące, gdyż nieprawidłowa waga może być przyczyną wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy czy chorób układu krążenia. Uzyskane wyniki to wyraźny sygnał dla pracowników, jak i systemu ochrony zdrowia, jak ważna jest dziś inwestycja w edukację w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktykę zdrowotną.

Zagłosuj

Czy uważasz, że Polacy zbyt często biorą zwolnienia L4?

Liczba głosów:

Lepiej inwestować w opiekę medyczną pracowników niż płacić za zwolnienia chorobowe

Porównując model opieki w Medicover z danymi ZUS, obliczyliśmy, iż pracodawca, inwestując w naszą opiekę, oszczędza w ciągu roku na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na każdego pracownika. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku, oszczędność ta wzrosła o ponad 100 zł na 1 pracownika – podkreśla Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska.

Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą – dodaje Białkowski. Zakładając, że każdy pracodawca zainwestowałby w model opieki zdrowotnej prowadzony przez Medicover Polska, budżet państwa mógłby zaoszczędzić w skali roku aż 11 854 mld zł.

– Analiza ekonomiczna przedstawiona w raporcie daje nam jasną odpowiedź na pytanie, czy wydatki na wysokiej jakości opiekę medyczną to koszt czy inwestycja. Przy oszczędnościach sięgających 726 zł na każdego pracownika dla wszystkich jest jasne, że wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych programów profilaktyczno-leczniczych może przynieść pracodawcy wyłącznie korzyści - tłumaczy dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert w obszarze kapitału ludzkiego i zdrowia publicznego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– Zdrowe społeczeństwo, zdrowy pracownik to dla gospodarki większa wydajność, dłuższa aktywność zawodowa, a tym samym szybszy wzrost gospodarczy i mniejsze koszty społeczno-ekonomiczne – dodaje Małgorzata Gałązka-Sobotka. 

* Raport "Praca. Zdrowie. Ekonomia" został opracowany zarówno na podstawie danych ZUS i GUS, jak i danych medycznych z elektronicznej historii choroby pracowników, prowadzonych w modelu opieki Medicover.
Zagłosuj

Czy uważasz, że zwiększenie inwestycji w opiekę medyczną pracowników przyniosłoby wszystkim korzyści?

Liczba głosów:

_____

zdrowie.radiozet.pl/π