Niemcy rozpoczęli kontrole zwolnień lekarskich wśród Polaków, których zatrudniają

Monika Piorun
22.03.2018 10:55
Zwolnienie lekarskie, chorobowe, L4, lewe zwolnienia, Polacy w Niemczech, Polacy za granicą
fot. Shutterstock

Niemiecka firma spożywcza jest pierwszym przedsiębiorstwem działającym poza granicami naszego kraju, które zdecydowało się na kontrolę polskich pracowników korzystających ze zwolnień chorobowych. Poprosili o pomoc polską firmę specjalizującą się w weryfikacji absencji chorobowej.

Większą część 500-osobowej firmy kierowanej przez Niemców stanowią Polacy. Ze względu na to, że wśród polskiej kadry coraz częściej dochodziło do sytuacji, że pracownicy korzystali ze zwolnień chorobowych, właściciele postanowili zgłębić ten problem. W tym celu podpisali bezterminową umowę z polską firmą konsultingową Conperio uznawaną za najbardziej doświadczoną w kontrolowaniu tego, czy przy korzystaniu z urlopu zdrowotnego itp. nie nachodzi do żadnych nadużyć.

Ze względu na to, że Niemcom zależało na tym, by ustabilizować poziom absencji chorobowej, zdecydowali się na wprowadzenie działań kontrolnych. Mają one być prowadzone na terenie Polski.

Zobacz także

Jak wyjaśnia prezes Conperio, Mikołaj Zając:

Klient z Niemiec nawiązał z nami współpracę, ponieważ zauważył podwyższony poziom absencji chorobowej wśród pracowników z Polski i prowadząc świadomą politykę kadrową, zdecydował się na zaadresowanie tego problemu. Cieszymy się, że zwrócono się właśnie do nas, doceniając efekty naszej pracy u klientów z na terenie całego kraju.

Zagłosuj

Czy według Ciebie zwolnienia chorobowe powinny podlegać większej kontroli?

Liczba głosów:

Na czym będą polegały kontrole zwolnień chorobowych Polaków zatrudnionych za granicą?

Polska firma specjalizująca się w weryfikacji absencji chorobowej ma podjąć działania terenowe, które będą polegały na tym, by sprawdzić, czy Polacy przebywający na L4 nie podejmują dodatkowej pracy i nie wykorzystują zwolnienia lekarskiego w niezgodny z jego przeznaczeniem sposób. Czego więc mogą spodziewać się osoby, których może dotyczyć ten problem? 

Kontrolerzy mogą na przykład:

  • złożyć wizytę w miejscu zamieszkania pracownika
  • przeprowadzić rozmowę na temat przyczyn absencji
  • zbierać informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa

Przedstawiciele Conperio podkreślają, że priorytetem ich pracy jest zachowanie najwyższej jakości standardów etycznych. Efektem ich działań zwykle jest skrócenie średniego czasu trwania zwolnień i przywrócenie naturalnego poziomu absencji. Pracownicy po kontrolach zwykle... szybciej wracają do zdrowia i do obowiązków w ich miejscu pracy. 

Według ZUS, który w 2017 roku zlecił ponad pół miliona kontroli pacjentów przebywających na chorobowym, z „lewych zwolnień” korzystał co 20. pracownik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stracił z tego powodu około 200 mln zł. Jednym z powodów wprowadzenia elektronicznego systemu zwolnień lekarskich, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 roku i wyprzeć dotychczasowe druki ZLA, jest zwiększenie kontroli nad L4.

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/π