Klauzula opt-out, którą wypowiadają lekarze. Co to za dokument?

01.10.2019
Aktualizacja: 01.10.2019 12:19
klauzula opt out

Lekarze masowo wypowiadają klauzulę opt-out, żeby zwrócić uwagę na niewydolność służby zdrowia. Sprawdź, co to za dokument i co to oznacza dla pacjentów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lekarz może pracować łącznie 48 godzin tygodniowo, łącznie z dyżurami. Jeśli chce pracować więcej, musi podpisać tzw. klauzulę opt-out, czyli dobrowolną zgodę na wydłużenie czasu pracy. Sprawdź, dlaczego lekarze wypowiadają klauzulę opt-out i jakie są konsekwencje dla pacjentów.

Co to jest klauzula opt-out?

Podstawowa norma dobowa czasu pracy lekarza to 7 godzin i 35 minut na dobę, czyli 37 godzin i 55 minut tygodniowo. W ten czas wliczają się także dyżury lekarskie, które funkcjonują tak, że po każdej dobie pracy (24 godzinach), pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Łączny tygodniowy czas pracy lekarza może wynosić maksymalnie 48 godzin.

W poszczególnych tygodniach czas pracy może zostać wydłużony, ale wówczas należy to zrekompensować zmniejszeniem liczby godzin pracy w kolejnych tygodniach, tak aby średnia z okresu rozliczeniowego wynosiła nie więcej niż 48 godzin tygodniowo. Oznacza to, że lekarz może dyżurować średnio nie dłużej niż 10 godzin i 5 minut tygodniowo. Jeśli chce wziąć więcej dyżurów, musi podpisać tzw. klauzulę opt-out.

Zgoda na wydłużenie tygodniowego czasu pracy jest dobrowolna, a pracodawca nie może dyskryminować pracownika czy wyciągać wobec niego konsekwencji, jeśli nie wyrazi on takiej zgody. Podpisanie klauzuli opt-out nie jest także konieczne (przynajmniej teoretycznie) do zrealizowania programu specjalizacji.

Po odliczeniu godzin odpoczynków dobowych (11 godzin) i odpoczynku tygodniowego (35 godzin, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego), które muszą być lekarzowi udzielone w trakcie tygodnia, maksymalna liczba godzin przy takim wyliczeniu wynosi 78 godzin pracy tygodniowo.

Wypowiedzenie klauzuli opt-out

Jak tłumaczyła dr Agnieszka Serwan z Porozumienia Rezydentów OZZL w rozmowie z Beatą Lubecką w porannej audycji Gość Radia ZET, klauzula opt-out ma w Polsce wieloletnią tradycję. „Klauzula opt-out obowiązuje w Polsce od 13 lat. Sami lekarze chcieli jej wprowadzenia w związku z tym, że były niedobory kadrowe. Zdecydowaliśmy się na to, że będziemy pracować więcej, licząc na poprawę w systemie ochrony zdrowia” – wyjaśniła.

Ponieważ poprawa nie nastąpiła, lekarze po raz kolejny zdecydowali się na masowe wypowiedzenie klauzuli opt-out, żeby zwrócić uwagę na nieprawidłowości. Sytuacja przypomina nieco tzw. strajk włoski, w którym obowiązki wykonywane są wyjątkowo dokładnie i powoli, co obnaża dysfunkcję systemu. W przypadku służby zdrowia jest to rzecz jasna zwiększenie kolejek i wydłużenie czasu czekania na wizytę u lekarza.

Całą rozmowę Beaty Lubeckiej z dr Agnieszką Serwan znaleźć można TUTAJ>>

Źródło: nil.org.pl