Sprowadzanie leków z zagranicy krok po kroku. Kto może to zrobić?

24.07.2019
Aktualizacja: 24.07.2019 14:58
Jak sprowadzić leki z zagranicy?
fot. Shutterstock

Sprowadzanie leków z zagranicy jest w Polsce legalne, choć nie dotyczy to wszystkich preparatów. Tylko nieliczni pacjenci mają szansę na sprowadzenie do Polski leków, które są im niezbędne do prawidłowego, ciągłego leczenia. Kto może „zamówić” lek z zagranicy? Jak to działa?

Jeśli lek, którego chory używa do ratowania swojego życia lub zdrowia, nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, można za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia zamówić taki preparat. Chorzy mają możliwość sprowadzenia leków z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego.

Jakie leki można sprowadzić z zagranicy?

W ramach importu docelowego można sprowadzić z zagranicy leki, które nie mają w Polsce swoich odpowiedników (nie ma leku, który zawiera tę samą substancję czynną, postać i dawkę), a także leki, które nie były przedmiotem postępowań, w których prezes URPL odmówił im dopuszczenia do obrotu, przedłużenia takiego pozwolenia, bądź w których cofnął pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

ZOBACZ: Lek dla chorych na Parkinsona znika z aptek. Ten lek nie ma zamiennika 

Kto może sprowadzić leki z zagranicy?

Aby sprowadzić lek z zagranicy, należy uzyskać zgodę ministra zdrowia. W tym celu składa się specjalne podanie. Zapotrzebowanie na lek może zgłosić szpital lub lekarz, który prowadzi leczenie poza szpitalem, ale nie sam pacjent. Zapotrzebowanie na lek musi zostać dodatkowo potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

Jak zgłosić zapotrzebowanie na lek z zagranicy?

Jeśli chcesz korzystać z leczenia lekiem niedostępnym w Polsce, musisz o tym porozmawiać ze swoim lekarzem. To właśnie lekarz, a nie sam pacjent, może sprowadzić dla swojego pacjenta leki z zagranicy, jeśli uzna to za konieczne. 

Lekarz musi wypełnić specjalny formularz i dołączyć do niego uzasadnienie konieczności zastosowania leku, który chce sprowadzić, tzw. informację o chorobie pacjenta (np. kartę wypisu ze szpitala, kopię wyników badań). Taki formularz wraz z uzasadnieniem należy złożyć osobiście lub przesłać do Ministerstwa Zdrowia. 

Na rozstrzygnięcie sprawy, czyli wydanie zgody lub odmowę sprowadzenia leku do Polski, Minister Zdrowia ma 21 dni od momentu otrzymania formularza. Natomiast po uzyskaniu zgody ministra lekarz lub szpital mają kolejne 60 dni na przekazanie zapotrzebowania do realizacji przez aptekę. Apteka sprowadzi twój lek za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej.

Niestety nawet sam minister zdrowia nie wpływu na to, kiedy lek zostanie sprowadzony. To hurtownie farmaceutyczne określają stan magazynowy leków i ewentualne terminy ich pozyskania, a następnie w porozumieniu z apteką określają czas oczekiwania na zamówiony lek.

Źródło: gov.pl