Czy można otrzymać przez telefon informacje o stanie chorego leżącego w szpitalu?

05.04.2020
Aktualizacja: 05.04.2020 09:56
Informacje o chorym przez telefon
fot. Shutterstock

Wiele osób nie ma możliwości zobaczenia swoich bliskich, którzy leżą w szpitalach zakaźnych z powodu infekcji wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Czy mogą informacje o stanie ich zdrowia otrzymać przez telefon? Odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta. 

W Polsce panuje epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele osób trafia do szpitala zakaźnego z powodu COVID-19, choroby zakaźnej wywoływanej przez tego wirusa. Wizyty rodziny w takich przypadkach są zakazane. Jak więc otrzymać informacje o stanie zdrowia najbliższych? Czy można uzyskać informacje o stanie zdrowia bliskiej rodziny przez telefon? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Przepisy prawa nie zabraniają przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon, pod warunkiem, że jest to osoba upoważniona przez pacjenta do otrzymywania takich informacji. Zwykle chory wskazuje taką osobę w chwili przyjęcia do szpitala. Wystarczy, że wpisze jej dane (imię, nazwisko oraz numer telefonu) do formularza. Oczywiście lekarz musi zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej (wybór sposobu weryfikacji należy do szpitala).

Ale jak wygląda sytuacja, gdy chory trafia do szpitala nieprzytomny i nie może upoważnić konkretnej osoby, do otrzymywania takich informacji? Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta lekarz może przekazać takie informacje osobie bliskiej (np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). Jednak w takiej sytuacji, to osoba dzwoniąca powinna przekazać lekarzowi wszystkie niezbędne informacje, które mogą wykazać, udowodnić, że jest dla chorego osobą bliską i że może uzyskać takie informacje o chorym. 

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta