Zamknij

Automatyczna kwarantanna – kto jest na nią wysyłany i jakie świadczenia na niej przysługują?

03.11.2020
Aktualizacja: 03.11.2020 09:30
Kwarantanna automatyczna - na kogo jest nakładana?
fot. Wojtek Laski/East News

Jeśli mieszkasz z osobą, u której wykryto zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone badaniem), musisz poddać się kwarantannie, nie czekając na decyzję sanepidu – wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Rząd zdecydował, że na współdomowników osoby, która ma dodatni wynik testu w kierunku koronawirusa, kwarantanna jest nakładana automatycznie. Do tej pory było tak, że musiały one czekać na telefon z sanepidu i rozpoczynały pobyt na kwarantannie od momentu poinformowania ich o takiej konieczności. Teraz momentem rozpoczęcia kwarantanny jest informacja o dodatnim wyniku testu u współdomownika.

W dokumencie zapisano: "osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje". I dodano: "Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się".

Czy to oznacza, że sanepid w ogóle do nas nie zadzwoni? Z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wynika, że sanepid zadzwoni do nas, ale tylko po to, by dopełnić formalności, czyli m.in. wpisać nas do systemu. Ten wpis jest potem podstawą do wypłaty świadczenia przez ZUS.

– Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna – tłumaczył podczas konferencji prasowej. Dodał również, że w noweli rozporządzenia zapisano, że "obowiązku poddania się kwarantannie (...) nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny".

Co istotne, policja może sprawdzić, czy przestrzegacie kwarantanny automatycznej.

Kwarantanna automatyczna a praca

Jak wygląda sprawa kwarantanny w przypadku osoby pracującej? Musi ona poinformować swojego pracodawcę o kwarantannie nałożonej automatycznie z powodu dodatniego wyniku współdomownika. Przy czym, kwarantanna automatyczna nie oznacza, że objęta nią osoba nie może wykonywać swojej pracy zdalnie, o ile jest w ogóle to możliwe. W takiej sytuacji pracownik wspólnie z pracodawcą ustalają jej warunki.

Inaczej jest w przypadku osób, które nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie. Na stronie ZUS podano poniższą informację:

"Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego). Do wypłaty świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie. Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej kwarantannę stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy."

Zatem wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego.

Ważne!

Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

To zagadnienie zostało uregulowane w ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

Źródło: PAP/ gov.pl