Ministerstwo Zdrowia: Od lipca rezydenci mają zarabiać powyżej 4 tys. zł!

08.02.2018 15:06

Od 1 lipca wynagrodzenie rezydentów wyniesie nie mniej niż 4 tys. lub 4,7 tys. zł i wzrośnie od 3. roku szkolenia — przewiduje porozumienie między MZ a rezydentami. Młodzi lekarze mogą też liczyć na dodatkowe pieniądze, jeśli po szkoleniu zobowiążą się pracować w Polsce przynajmniej przez 2 lata.

Ministerstwo Zdrowia: Od lipca rezydenci mają zarabiać powyżej 4 tys. zł! fot. PAP/Tomasz Gzell/East News

Czwartkowe porozumienie przewiduje, że wynagrodzenie zasadnicze wszystkich lekarzy rezydentów od 1 lipca wyniesie 4 tys. zł brutto lub 4,7 tys. zł brutto, jeśli odbywają specjalizację w dziedzinach priorytetowych. Od trzeciego roku wynagrodzenia te zwiększą się odpowiednio o 500 lub 600 zł. W porozumieniu zastrzeżono, że rezydenci zachowają swoje dotychczasowe wynagrodzenie, jeśli zapisy porozumienia mogłyby je obniżyć.

Koniec kilkumiesięcznej walki! Jest porozumienie rezydentów i ministra zdrowia

Wyższe pensje i dodatkowe pieniądze za pracę w Polsce

Ponadto porozumienie przewiduje, że „w celu zachęcenia lekarzy do pracy w kraju po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego” rezydenci otrzymają dodatkowe 600 zł lub 700 zł (w zależności od tego, czy odbywają szkolenie w dziedzinach priorytetowych, czy nie). Dodatek ten będą otrzymywali wszyscy rezydenci, którzy zobowiążą się do przepracowania w Polsce łącznie dwóch z pięciu lat przypadających bezpośrednio po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Zagłosuj

Czy uważasz, że zaproponowane przez resort zdrowia pensje są odpowiednie dla rezydentów?

6750 zł brutto dla lekarzy specjalistów

Porozumienie przewiduje także wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów — od 1 lipca będą oni otrzymywać nie mniej niż 6750 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, jednak pod warunkiem, że zobowiążą się nie wykonywać tożsamych świadczeń medycznych w innej placówce niż główne miejsce zatrudnienia. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji medycznej i pracy lekarzy w sektorze prywatnym.

Minister zobowiązał się także podjąć działania zwiększające liczebność kadry medycznej, aby od 2028 r. — zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej — klauzula opt-out przestała obowiązywać i maksymalny, dopuszczalny tygodniowy wymiar pracy wynosił nie więcej niż 48 godz.

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π

Oceń