Zamknij

Kolonie i obozy letnie 2021: najważniejsze zasady. Wytyczne GIS

25.05.2021
Aktualizacja: 25.05.2021 16:05
Kolonie i obozy 2021
fot. Shutterstock

Kolonie i obozy letnie 2021 z przyczyn oczywistych będą wyglądały inaczej niż w poprzednich latach. GIS, MZ i MEN opublikowały wytyczne.

Kolonie i obozy letnie 2021 będą dostępne wyłącznie dla osób zdrowych, bez objawów infekcji, które w ciągu 10 dni poprzedzających wyjazd nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Fakt ten będzie musiał być potwierdzony pisemnym oświadczeniem rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. Przed rozpoczęciem wypoczynku kadra zostanie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Rodzice odprowadzający dzieci na kolonie nie powinni wchodzić do autokaru. A co czeka uczestników wyjazdu na miejscu?

Kolonie i obozy letnie 2021 - zasady:

  1. Rodzice muszą wyposażyć dzieci w maseczki ochronne.
  2. Wymiany turnusów odbywać się będą z ograniczeniem kontaktu do minimum. Po każdym turnusie obiekt noclegowy będzie dezynfekowany.
  3. Na terenie ośrodka wypoczynkowego dostępne będą dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
  4. Grupa nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
  5. Na stołówce powinny przebywać dzieci wyłącznie z jednej grupy.
  6. Pomiar temperatury odbywać się będzie na zalecenie inspektora sanitarnego, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, podpisaną przed wyjazdem.
  7. W obiekcie noclegowym musi być wyznaczone pomieszczenie na izolatkę.
  8. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka - do 12 godzin - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty czy wysypka.

>>> Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN odnośnie kolonii i obozów letnich 2021 dostępne są na stronie GIS