Neutrofile: powyżej i poniżej normy. Jak odczytać wynik badania?

24.01.2020
Aktualizacja: 24.01.2020 17:37
Neutrofile
fot. Shutterstock

Neutrofile tropią, znajdują, zabijają patogeny. To komórki odporności, które działają ekspresowo, gdy tylko pojawi się zagrożenie dla organizmu. Z tego powodu ilość tych komórek ma duże znaczenie. Zarówno niskie, jak i wysokie stężenie neutrofilów może świadczyć o chorobie. Dowiedz się, kiedy neutrofile są obniżone, a kiedy podwyższone. 

Neutrofile (w morfologii krwi opisane jako NEU) są komórkami układu odpornościowego. Stanowią 60-70 proc. wszystkich leukocytów, czyli białych krwinek.

Neutrofile są pierwszą linią obrony organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Pełnią też ważną rolę w działaniu całego układu immunologicznego. 

Komórki te, dzięki obecności odpowiednich receptorów, mają zdolność do szybkiego reagowania. Mają możliwość uruchomienia mechanizmów niszczących patogeny.

Jak działają neutrofile?

Neutrofile produkowane są w szpiku kostnym i uwalniane do krwi. Gdy w organizmie pojawiają się szkodliwe czynniki, głównie bakterie, neutrofile przedostają się szybko do miejsc zakażenia.

Podążając za sygnałami, przenikają przez ścianę naczyń krwionośnych i przez tkankę śródmiąższową docierają tam, gdzie znajdują się patogeny, a następnie niszczą je. Prowadzą zatem śledztwo, tropią, znajdują i unieszkodliwiają te czynniki, które mają destrukcyjny wpływ na organizm.

Neutrofile krążą we krwi przez kilkanaście godzin, po czym ulegają apoptozie (naturalnej śmierci) lub przechodzą do tkanek. W tkankach mogą przeżyć jeszcze od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, po czym ulegają apoptozie. Śmierć neutrofilów jest zdarzeniem zupełnie naturalnym i wynika z ich aktywności. Komórki te po wypełnieniu swoich zadań obronnych giną.

Warto również wiedzieć, że neutrofile stanowią główny składnik ropy i nadają jej białawo-żółtawą barwę.

Neutrofile: norma

Norma dla neutrofilów mieści się w przedziale 1800–8000/µl. Prawidłową wartość przedstawia się również liczbą procentową i wynosi 60–70 proc. wszystkich białych krwinek.

Analizę wyniku przeprowadza lekarz prowadzący w oparciu o stan zdrowia pacjenta i wyniki morfologii krwi lub innych dodatkowych badań.

Neutrofile poniżej normy: neutrofile obniżone

Obniżony poziom neutrofilów, czyli neutropenię, obserwuje się najczęściej przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych. W takich przypadkach zaleca się powtórzenie badania po ok. miesiącu. Jeśli drugi wynik wskaże obniżone neutrofile, wtedy szuka się przyczyny.  

Zmniejszone stężenie neutrofilów występuje również w niedokrwistości aplastycznej, w chorobach autoimmunologicznych, podczas chemioterapii i radioterapii lub może być wynikiem zażywania leków, a nawet szczepień ochronnych.

Czujności wymaga znaczna neutropenia, utrzymująca się neutropenia łagodna lub umiarkowana, z towarzyszącymi częstymi infekcjami wymagającymi antybiotykoterapii.

Całkowity brak neutrofilów, czyli agranulocytoza, może rozwijać się w chorobach szpiku kostnego.

Neutrofile powyżej normy: neutrofile podwyższone

Neutrofile powyżej normy to neutrofilia. Stwierdza się ją, gdy we krwi znajduje się więcej niż 8000/µl, czyli występują w liczbie przekraczającej górną granicę.

Podwyższone neutrofile to stan charakterystyczny u osób palących tytoń. Neutrofile powyżej normy obserwuje się również podczas ciąży, a nawet podczas silnego stresu.

Podwyższony poziom neutrofilów notuje się w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych, w mocznicy, śpiączce wątrobowej, w chorobie reumatycznej, chorobie nowotworowej, nadczynności kory nadnerczy, dnie moczanowej.

Przyczyną podwyższonego stężenia neutrofilów może być nadmiar kortykosteroidów związany z długotrwałym procesem leczniczym, stan po ciężkim urazie, zatrucie metalami ciężkimi lub tlenkiem węgla, obfite krwawienie.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.