Koronografia: badanie tętnic. Na czym polega? Jak się przygotować?

08.10.2019
Aktualizacja: 08.10.2019 16:50
Koronografia
fot. Shutterstock

Koronarografia to zabieg diagnostyczny, który umożliwia ocenę tętnic zaopatrujących serce w krew. Dzięki koronografii lekarz może zobaczyć, na jakim etapie są zmiany miażdżycowe i czy pacjentowi nie grozi zawał serca. Badanie to, choć inwazyjne, pozwala nie tylko na ocenę stanu tętnic, ale także na zaplanowanie ewentualnego leczenia.

Koronografia (cewnikowanie naczyń wieńcowych, angiografia wieńcowa) bada przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, czyli tętnice doprowadzające krew do serca. Badanie to ma na celu sprawdzenie i ocenę stanu tętnic sercowych, podczas koronografii można ocenić stopień ich zwężenia czy zatkania. Koronarografię wykonuje się w celu zbadania zmian miażdżycowych.

Za pomocą koronografii można ocenić:

  • przepływ krwi w tętnicach
  • zwężenia tętnic (istotne i nieistotne)

Koronografia: wskazania do badania

Wskazaniem do przeprowadzenia koronografii jest podejrzenie zmian w tętnicach wieńcowych, najczęściej na podstawie objawów klinicznych. 

Koronarografia służy wyjaśnieniu przyczyn bólów w klatce piersiowej, a w przypadku stwierdzenia zmian w tętnicach wieńcowych pozwala zaplanować leczenie. 

Badanie to służy również ocenie skuteczności leczenia po angioplastyce lub operacji kardiochirurgicznej.

Koronografia: przygotowanie do badania

Przez 6 godzin przed zabiegiem nie można jeść i pić. Jeśli chory zażywa leki na stałe, można je przyjąć, popijając niewielką ilością wody. Przed badaniem trzeba ogolić pachwiny oraz wziąć prysznic. 

Koronografia: przebieg badania

Koronarografia wykonywana jest w sali zabiegowej pracowni hemodynamiki. W trakcie zabiegu pacjent leży płasko na stole zabiegowym. Nad stołem zabiegowym znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie rentgenowskie.

Badanie polega na wprowadzeniu cewnika przez tętnicę udową do ujścia tętnic wieńcowych. Z tego powodu wcześniej wykonuje się nakłucie w pachwinie. Cały zabieg wykonywany jest pod kontrolą obrazu rentgenowskiego - materiał cewnika pochłania promieniowanie RTG i dzięki temu cewnik jest widoczny na ekranie monitora. Widząc cewnik na ekranie, lekarz przesuwa go w kierunku serca. Gdy koniec cewnika znajdzie się w pobliżu odejścia tętnicy wieńcowej od aorty, lekarz wstrzykuje do tętnicy wieńcowej preparat kontrastujący, który zapewnia widoczność tętnicy na ekranie.  W czasie badania zwykle trzeba kilkakrotnie wstrzykiwać kontrast do każdej z dwóch tętnic wieńcowych, ale nie jest to bolesne.

W zależności od wyniku badania lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Jeśli w naczyniach nie ma istotnych zwężeń, zabieg się kończy na koronarografii.

Jeśli lekarz stwierdzi w naczyniach obecność istotnych zwężeń lub niedrożność naczyń, kwalifikuje chorego do leczenia zachowawczego lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (bajpasy).

Koronografia: ryzyko badania

Koronografia nie jest groźnym badaniem, ale jak każda procedura medyczna niesie za sobą ryzyko powikłań. 

U niektórych osób po badaniu, a nawet w czasie badania, pojawia się wysypka skórna, swędzenie.

Innym niepożądanym efektem po badaniu może być krwawienie i/lub zaczerwienie w miejscu wkłucia i wprowadzenia cewnika. 

Należy poinformować lekarza, gdy po badaniu wystąpić reakcja alergiczna lub, gdy w miejscu wkłucia pojawi się krwiak, krwawienie nie ustanie lub gdy noga zacznie sinieć.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.