Czy mogę być zarażony/ zarażona koronawirusem SARS-CoV-2? Quiz

26.03.2020
Aktualizacja: 05.04.2020 11:22

Wiele osób zastanawia się, czy mogą być zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Odpowiedź na poniższe pytania pomoże nam zrozumieć, kto jest w grupie ryzyka. Quiz został przygotowany na podstawie kryteriów klinicznych opisanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Pytanie 1

Czy wystąpiły u Ciebie poniższe objawy? Wybierz jedną odpowiedź.

Pytanie 2

Czy masz problemy z oddychaniem?

Pytanie 3

Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś poza granicami kraju?

Pytanie 4

Czy miałeś/ miałaś kontakt z osobą, u której rozpoznano zarażenie koronawirusem lub jest bardzo prawdopodobne, że jest ona zarażona koronawirusem?

Pytanie 5

Czy należysz do personelu medycznego lub jesteś osobą bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19?

Pytanie 6

Czy pracujesz w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób potencjalnie zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2?

Pytanie 7

Czy leciałaś ostatnio samolotem lub poruszałeś się transportem publicznym (pociągiem, autokarem) na dłuższych trasach?

Sprawdź wynik