Zwolnienie z WF: komu przysługuje? Zwolnienie czasowe, względne, całkowite

09.09.2019
Aktualizacja: 09.09.2019 15:55
Zwolenienie z zajęć WF
fot. Shutterstock

Udział w zajęciach z wychowania fizycznego jest i powinien być obowiązkowy. Czasem lekarz musi wypisać zwolnienie z WF, ale całkowite zwolnienie powinno być wystawiane naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Sprawdź, jakiej grupy uczniów dotyczy ta kwestia.

Eksperci alarmują: otyłość, w tym otyłość u dzieci, to epidemia XXI wieku. Jedną z głównych przyczyn otyłości jest brak aktywności fizycznej. W dobie masowych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, warto z bliska przyjrzeć się tej kwestii. Dowiedz się, komu przysługuje całkowite zwolnienie z zajęć WF, a kto dostanie jedynie względne lub czasowe.

Zwolnienie z WF - rodzaje

Zwolnienie z zajęć WF może być bezwzględne lub względne, czasowe lub stałe. Po urazach i w trakcie infekcji wystawiane jest zwolnienie bezwzględne czasowe. W przypadku chorób przewlekłych jest to zazwyczaj zwolnienie stałe względne - zakaz dotyczy wykonywania niektórych rodzajów ćwiczeń fizycznych, np. siłowych przy nadciśnieniu czy sportów kontaktowych w hemofilii. Całkowite zwolnienie, czyli bezwzględne stałe, wystawiane jest (a przynajmniej powinno być) wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Kwalifikacja dzieci i młodzieży do zajęć sportowych odbywa się według następującego klucza:

  • A - zdolni do zajęć WF bez ograniczeń;
  • As - zdolni do sportu w szkole lub poza nią;
  • B - zdolni do zajęć WF z ograniczeniami i/lub wymagający indywidualnej/specjalnej uwagi ze strony nauczyciela; udział w sprawdzianach i zawodach w zależności od stanu zdrowia;
  • Bk - zdolni do zajęć WF z ograniczeniami, ale wymagających dodatkowych zajęć korekcyjnych;
  • C - niezdolni do zajęć WF trwale lub czasowo;
  • Cr - niezdolni do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub innych rodzajach terapii ruchowej poza szkołą.

Przeciwwskazania bezwzględne czasowe to, oprócz tak oczywistych kwestii jak infekcje czy urazy, nadciśnienie (powyżej 95. centyla, zgodnie z siatką centylową), ostre zapalenie mięśnia sercowego, zaostrzenie astmy oskrzelowej, zaostrzenie mukowiscydozy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna, ostra niedokrwistość, ostra małopłytkowość, chwiejna cukrzyca czy przełom tarczycowy.

Natomiast przeciwwskazania bezwzględne stałe to m.in.: niewydolność krążenia, kardiomiopatie, choroba Kawasakiego z tętniakami naczyń wieńcowych, choroba Marfana z poszerzeniem aorty wstępującej, lekooporna padaczka, lekooporna astma, małopłytkowość przewlekła, kłębuszkowe zapalenie nerek z nasilonym białkomoczem lub krwinkomoczem, krótkowzroczność powyżej 8 dioptrii.

W kontekście profilaktyki zdrowia warto zwrócić uwagę na przymiotniki: "ostre", "chwiejna", "lekooporna".

Zwolnienie z WF od psychologa?

Ustabilizowana astma, cukrzyca, leczone nadciśnienie, krótkowzroczność, a nawet tak ciężka choroba jak mukowiscydoza nie są przeciwskazaniem samym w sobie do uczestniczenia w lekcjach WF.

Eksperci zalecają, aby w przypadku dzieci z problemami kardiologicznymi lub ortopedycznymi lekarze POZ, przed wystawieniem zwolnienia, zasięgali opinii kardiologa, ortopedy dziecięcego lub specjalisty medycyny sportowej, żeby uniknąć pochopnych decyzji.

Warto podkreślić, że zwolnieni z zajęć WF w znakomitej większości przypadku nie powinni całkowicie rezygnować z aktywności fizycznej, ale uczestniczyć w gimnastyce leczniczej lub zajęciach rehabilitacyjnych poza szkołą.

Część osób zastanawia się, czy zwolnienie z WF może dostać od psychologa. Specjalistą, który może wystawić zwolnienie lekarskie ze względu na zły stan zdrowia psychicznego jest lekarz psychiatra.

Źródło: Zasady kwalifikacji i zwalniania dzieci i młodzieży z zajęć wychowania fizycznego, dr W. Gawroński, dr I. Jastrzębska, Pediatria po dyplomie 4/2017, podyplomie.pl