Polska: Co 5 uczeń ma problemy ze słuchem

21.08.2015 16:17
Polska: Co 5 uczeń ma problemy ze słuchem
fot. Szkoła: problemy uczniów ze słuchem. Nowe badania

Większość rodziców nie zdaje sobie sprawy, że ich dziecko ma problemy ze słuchem. Jak wynika z Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci z Terenów Wiejskich aż 65 proc. dzieci z zaburzeniami prosi o powtórzenie informacji, a prawie 15 proc. wykazuje opóźniony rozwój mowy.

Okazuje się, że skala zaburzeń słuchu znacznie wzrasta wraz z wiekiem. W okresie noworodkowym problem wrodzonych zaburzeń słuchu dotyczy od 1 do 2 dzieci na 1000 urodzeń. Natomiast w szkole dotyczy co 5-6 dziecka, a nawet co drugiej osoby starszej.

- Jeżeli dziecko ma zaburzoną czułość słuchu, czyli nie słyszy mowy wypowiadanej na normalnym poziomie, to ono nie wszystkie treści przekazywane w szkole przez nauczyciela zrozumie – mówi Krzysztof Kochanek, sekretarz Instytutu Filozofii i Patologii Słuchu.

Same dzieci wstydzą się swojego problemu. Nie mówią o nim nauczycielowi czy rodzicom, którzy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Krzysztof Kochanek podkreśla, że zdarza się, że dziecko jest głuche na jedno ucho, a rodzice nie mają o tym pojęcia.

W tym roku szkolnym ruszy kolejny program badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym w gminach wiejskich. Badania obejmą aż 140 000 dzieci, które chodzą głównie do klas pierwszych.

Źródło: newsrm.tv