Place zabaw wysokiego ryzyka. Miażdżący raport NIK o bezpieczeństwie dzieci

02.06.2020 10:51
Place zabaw: raport NIK
fot. Shutterstock

Place zabaw zostały ponownie otwarte w Polsce 30 maja 2020 r. Jednak w świetle najnowszego raportu NIK należy zadać pytanie, czy to na pewno dobra decyzja. I to bynajmniej nie z powodu koronawirusa.

"W Polsce brak jest regulacji prawnych, określających wymogi dotyczące budowy i utrzymania obiektów mis-r" - ostrzega NIK w raporcie opublikowanym 1 czerwca 2020 roku.

Tajemniczo brzmiące "mis-r" to "obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej", czyli: place zabaw, siłownie plenerowe, workout parki, skateparki, parki linowe.

Wydawać by się mogło, że atrakcje przeznaczone dla dzieci podlegają specjalnym wymogom bezpieczeństwa. To dlatego na placu zabaw wygodnie rozsiadamy się na pobliskiej ławce i nadrabiamy zaległości towarzyskie, czytelnicze, w social mediach. Ale uwaga: to nie "małpi gaj". To prawdziwa dżungla. Dżungla przepisów, zapisów i rozproszonej odpowiedzialności.

Place zabaw - przepisy

"Polskie Normy, określające szczegółowo wymagania bezpieczeństwa wobec wyposażenia i nawierzchni oraz zawierające wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji mis-r są stosowane dobrowolnie, ponieważ nie przywołują ich przepisy" - czytamy w raporcie NIK "Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej".

Okazuje się, że placów zabaw nie nadzorują w zasadzie ani starostwa (bo Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę placów zabaw ani zgłoszenia budowy poza miejscami publicznymi), ani Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego (bo nadzorują jedynie budowy wymagające pozwolenia na budowę i uzyskania pozwolenia na użytkowanie), ani Inspekcja Handlowa (bo nie ma prawa kontrolowania urządzeń już zainstalowanych w obiektach mis-r).

Efekt? Nadal użytkowane są przestarzałe urządzenia, które nie spełniają obecnych standardów bezpieczeństwa, a poza placówkami oświatowymi nie ma obowiązku zakupu urządzeń posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty (!)

Place zabaw - wypadki

"Z powodu nieprawidłowości lub niezgodności z wymogami Polskich Norm obniżony był poziom bezpieczeństwa niemal połowy skontrolowanych obiektów mis-r, co stwarzało ryzyko wypadków i urazów u użytkowników. W sześciu przypadkach występowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia" - ostrzegają inspektorzy NIK.

Jeśli spojrzeć na statystyki dotyczące wypadków... a nie, jednak się nie da. "Nie są prowadzone kompleksowe statystyki wypadków i urazów u użytkowników obiektów mis-r" - czytamy w raporcie.

Warto dodać, że nieprawidłowości wynikają nie tylko z zaniechania - braku niezbędnych napraw i konserwacji. Część z nich powstała już na etapie budowy.

Źródło: NIK