Narkoza u niemowląt nie powoduje zaburzeń rozwojowych

18.02.2019
Aktualizacja: 18.02.2019 11:15
Narkoza u niemowląt
fot. Shutterstock

Pojedyncza, godzinna narkoza u niemowląt, konieczna do wykonania niezbędnych zabiegów chirurgicznych czy badań, nie powoduje problemów neurorozwojowych lub behawioralnych we wczesnym dzieciństwie.

W ciągu pierwszych trzech lat życia 1 na 10 dzieci z krajów rozwiniętych przechodzi zabiegi chirurgiczne, medyczne i diagnostyczne w znieczuleniu ogólnym, takie jak leczenie przepukliny, podcięcie wędzidełka czy wycięcie migdałków. Młodzi rodzice często przesuwają termin zabiegu w obawie przed podaniem narkozy niemowlęciu. W podjęciu decyzji pomóc mogą ustalenia naukowców.

Narkoza u dzieci – czy jest bezpieczna

Naukowcy z australijskiego Murdoch Children's Research Institute przeprowadzili pierwsze randomizowane badanie (z grupą kontrolną), mające na celu ustalenie, czy narkoza zastosowana u niemowląt ma wpływ na rozwój dzieci.

Analiza historii medycznej ponad 700 dzieci z siedmiu krajów wykazała, że jednorazowe podanie znieczulenia ogólnego we wczesnym dzieciństwie przez godzinę nie powodowało mierzalnych problemów neurorozwojowych lub behawioralnych do wieku 5 lat. Badanie nie wykazało też różnic w poziomie IQ między dziećmi poddanymi pojedynczej narkozie, w porównaniu z dziećmi, które narkozy podanej nigdy nie miały. Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie medycznym „The Lancet”.

Ograniczeniem badania jest fakt, że znakomita większość (84 proc.) przypadków dotyczyła chłopców, do znieczulania stosowano tylko jeden typ anestetyku wziewnego (sewofluran), a stan zdrowia dzieci monitorowano tylko do 5. roku życia.

Niemniej, zdaniem ekspertów badanie dostarcza jak dotąd najsilniejszych dowodów, że pojedyncze, krótkotrwałe narażenie na działanie znieczulenia ogólnego w okresie niemowlęcym nie jest szkodliwe dla rozwoju neuronalnego.

SKALA PROBLEMU

W ciągu pierwszych trzech lat życia 1 na 10 dzieci z krajów rozwiniętych przechodzi zabiegi chirurgiczne, medyczne i diagnostyczne w znieczuleniu ogólnym, takie jak leczenie przepukliny, podcięcie wędzidełka czy wycięcie migdałków.

Narkoza u dzieci – skutki dla zdrowia

Wyniki analizy australijskich badaczy są zgodne ze wcześniejszymi ustaleniami naukowców z Mayo Clinic. Uczeni, pod wodzą prof. Roberta Wildera, przeanalizowali historię medyczną ponad 5,3 tys. dzieci urodzonych w latach 1976-1982. Spośród nich 593 było leczonych w znieczuleniu ogólnym przed ukończeniem 4. roku życia.

W porównaniu z dziećmi, które nie były poddane narkozie, pojedyncze znieczulenie ogólne nie miało wpływu na rozwinięcie się problemów z czytaniem, liczeniem czy nauką języków obcych. Natomiast dzieci, które narkozie zostały poddane dwu-, trzykrotnie miały zwiększone ryzyko pojawienia się trudności w nauce.

Jednocześnie naukowcy podkreślali, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowana przez nich zależność jest wynikiem wyłącznie szkodliwego działania narkozy, czy ogólnie problemów ze zdrowiem, które prowadzą do narkozy.

Koordynator badań prof. Robert Wilder podkreślał wówczas, że decyzja o leczeniu w znieczuleniu ogólnym musi być zawsze podejmowana indywidualnie dla każdego małego pacjenta, po uwzględnieniu najnowszych doniesień naukowych.

Źródło: medicalxpress.com; Early Exposure to Anesthesia and Learning Disabilities in a Population-Based Birth Cohort, Anesthesiology 2009