W Polsce powstał wyjątkowy oddział dla dzieci z zaburzeniami płci

Monika Piorun
06.07.2017 17:46
W Polsce powstał wyjątkowy oddział dla dzieci z zaburzeniami płci
fot. briefkasten2, pixaby.com, CC0 Public Domain

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstał pododdział zaburzeń rozwoju płci, w którym kompleksową opieką zostaną otoczeni najmłodsi pacjenci.

Na schorzenia związane z zaburzeniami rozwoju płci cierpi 1 na 4,5 tys. dzieci. Termin ten zwyczajowo odnosi się do noworodka z nieprawidłowymi narządami płciowymi, u którego określenie płci na podstawie badania przedmiotowego jest utrudnione.

Zaburzenia - nie transseksualizm

Zaburzeń rozwoju płci nie należy mylić z transseksualizmem. W pierwszym przypadku problemem są wady fizyczne narządów płciowych, w drugim – brak akceptacji płci biologicznej.

Inicjatorka stworzenia pododdziału - podiatra-endokrynolog dr hab. Aneta Gawlik - wyjaśnia, że:

Powstało miejsce unikalne na szpitalnej mapie Polski. To otwarcie naszego szpitala i całej służby zdrowia na młodych pacjentów z zaburzeniami rozwoju płci. To również szansa na skuteczniejsze leczenie takich osób oraz objęcie ich wielospecjalistyczną opieką.

- W naszym szpitalu powstanie zespół złożony z endokrynologów, ginekologów, urologów, ale także radiologów i psychologów. Pacjenci z zaburzeniami rozwoju płci wymagają bowiem szerokiego, całościowego podejścia – dodała specjalistka.

Zmiany w jednym z największych szpitali dziecięcych w Polsce

To nie koniec zmian w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Od lipca dotychczasowy Pododdział Diabetologii Dziecięcej zyskał status oddziału. Liczącą 12 łóżek jednostką kieruje pediatra-diabetolog, śląski konsultant wojewódzki ds. diabetologii prof. Przemysława Jarosz-Chobot.

- To uznanie dla dotychczasowego dorobku diabetologów z GCZD. Jesteśmy wiodącym w kraju ośrodkiem leczenia cukrzycy. Odnosimy sukcesy nie tylko medyczne, ale także w sferze wprowadzenia do leczenia nowoczesnych technologii, a także w działaniach promujących zdrowie. Cieszę się, że zostało to docenione - potwierdza profesor.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Działają w nim 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których funkcjonuje 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tys. pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Katowicki szpital to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci.

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π