Ministerstwo Edukacji radzi, jak dbać o cyberbezpieczeństwo dzieci

Monika Piorun
23.03.2017 14:12
Ministerstwo Edukacji radzi, jak dbać o cyberbezpieczeństwo dzieci
fot. Ministerstwo Edukacji radzi, jak dbać o cyberbezpieczeństwo dzieci

Podsekretarz stanu Maciej Kopeć po ostatnich doniesieniach o serii samookaleczeń wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, skierował specjalny list do rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, w którym wyjaśnia, na co dorośli powinni zwrócić uwagę sprawdzając, co robią ich podopieczni w internecie.

Niepokojące informacje o niebezpiecznych zachowaniach wśród niepełnoletnich, którzy mogą brać udział w "grze" zagrażającej ich zdrowiu i życiu, wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości do natychmiastowej interwencji.

Oprócz policji i prokuratury wyjaśniającej okoliczności niepokojących zdarzeń, do działań prewencyjnych włączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej, zachęcając dorosłych do zwiększenia kontroli nad aktywnością najmłodszych w sieci.

W najbliższym czasie w resorcie ma powstać specjalny zespół ds. cyberbezpieczeństwa, który zajmie się działaniem na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Zasady cyberbezpieczeństwa według MEN:

Zobacz także

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini-gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak - sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Zwróć uwagę na to, ile czasu dzieci poświęcają na korzystanie z internetu każdego dnia!

Gdzie można uzyskać pomoc?

Zobacz także

 • W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).
 • Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
Zrzut ekranu 2017-03-23 o 13.24.39 1

Ministerstwo Edukacji podjęło się wyjaśnienia, w jaki sposób dbać o to, by najmłodszym użytkownikom sieci nie działo się nic złego. Podsekretarz stanu Maciej Kopeć w dalszej części listu do rodziców i nauczycieli pisze m.in.:

Jak sprawdzić, która gra komputerowa może być niebezpieczna?

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku od 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo. Gry komputerowe mogą: wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.

Wpływają pozytywnie na:

Zobacz także

 • spostrzegawczość,
 • reakcje na bodźce,
 • zdolności przestrzenne,
 • procesy myślowe, 
 • koncentrację uwagi,
 • poprawę refleksu,
 • koordynację wzrokowo-ruchową oraz
 • umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować:

 • problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas,
 • zaniedbywania nauki,
 • aktywności fizycznej,
 • kontaktów z rodziną i kolegami.

Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych.

Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika.

Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Ostrzeżenia przed "Blue Whale Challenge", czyli o co chodzi z "niebieskim wielorybem"?

Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo. Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów.

Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze

są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

- Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się z prośbą o podjęcie

działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi

z uczestnictwa we wspomnianej grze, szczególnie tymi tragicznymi

- wyjaśnia podsekretarz stanu Maciej Kopeć.

Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne. Podejmowane działania nie powinny w żaden sposób przyczyniać się do reklamy wyżej wymienionej gry wśród dzieci. Proszę również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka.

Co powinno zwrócić uwagę dorosłych?

Zrzut ekranu 2017-03-23 o 10.22.19
fot. East News

Warto zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Pomocne może okazać się stosowanie filtrów ochrony rodzicielskiej, zabezpieczających dziecko przed szkodliwymi treściami.

Zobacz także

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjnymi w procesie uczenia się.

Szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Jak placówki oświatowe dbają o cyberbezpiezeństwo?

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Zobacz także

Podczas realizowanego w latach 2015–2018 rządowego programu realizowane jest zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Polega ono na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne.

Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: 

www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.vybernauci.edu.pl 

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych" oraz innymi materiałami.

W MEN powstaje zespół ds. cyberbezpieczeństwa

Dodatkowo, w Ministerstwie Edukacji zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie podjęcie szeroko rozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie.

Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.

Nie znasz - nie zapraszaj! Świat wirtualny może myć tak samo niebezpieczny, jak świat realny.

Rozwiąż quiz

Czy jesteś uzależniony od internetu?

________

Redakcja zdrowie.radiozet.pl/π