Zamknij

Diagnoza gotowości szkolnej: w jakim celu się ją przeprowadza?

29.04.2021
Aktualizacja: 29.04.2021 16:05
Ocena gotowości szkolnej
fot. Shutterstock

Diagnoza gotowości szkolnej dokonywana jest w przedszkolu i w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wydana opinia stanowi ważną wskazówkę dla rodziców.

Diagnoza gotowości szkolnej to wieloaspektowe badanie rozwoju dziecka pod kątem poziomu rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Celem jest sprawdzenie gotowości dziecka do realizacji obowiązków szkolnych.

Diagnoza gotowości szkolnej przeprowadzana jest w przedszkolu, oddzielnie dla każdego przedszkolaka, ale może też być przeprowadzona w specjalistycznej poradni poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców lub z zalecenia wychowawcy przedszkolnego.

Diagnoza gotowości szkolnej pozwala m.in. na wczesne wykrycie ryzyka dysleksji - specyficznych trudności w opanowaniu czytania i pisania - która jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych (dotyczy ok. 20% dzieci).

Diagnoza gotowości szkolnej - dla kogo?

 • dziecko nie lubi rysować i kolorować, słabo operuje nożyczkami
 • ma trudności z odwzorowywaniem szlaczków
 • przekręca wyrazy, popełnia błędy gramatyczne
 • nie słyszy różnicy w słowach podobnych (np. kura-góra)
 • ma problem z zapamiętaniem piosenek, wierszyków, nazw miesięcy, dni tygodnia, itp.
 • trudności sprawiają mu wszelkie klocki, układanki, puzzle
 • ma kłopot z poprawnym pokazaniem prawej/lewej strony
 • źle trzyma długopis
 • pisze od prawej do lewej
 • nie potrafi się skoncentrować

Diagnoza gotowości szkolnej - od kiedy?

Ocena gotowości szkolnej przeprowadzana jest zazwyczaj w wieku 5-7 lat. W przypadku dzieci pięcioletnich chodzi o to, żeby sprawdzić, czy dziecko może pójść wcześniej do szkoły. Natomiast sześciolatki i siedmiolatki oceniane są przed rozpoczęciem nauki zgodnie ze swoim rocznikiem.

Ocena gotowości szkolnej przeprowadzana jest przez pedagoga i psychologa, w trakcie dwóch odrębnych spotkań, po szczegółowym wywiadzie z rodzicami. Wywiad dotyczy m.in. przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, radzenia sobie z codziennymi czynnościami, a także kontaktów dziecka z rówieśnikami.

Diagnoza gotowości szkolnej - co sprawdza:

 • funkcje poznawcze (m.in. definiowanie, kategoryzowanie)
 • orientację przestrzenną
 • zdolności matematyczne
 • motorykę małą
 • dojrzałość emocjonalną

Wnioski wydawane są w formie opinii, w której znaleźć się może również orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego. Zdaniem wielu ekspertów, takie odroczenie warto potraktować jako szansę, a nadchodzący rok poświęcić na uzupełnienie deficytów. 

Ocena dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej dokonywana jest bezpłatnie.