Zamknij

Dorastanie wśród zieleni zmniejsza ryzyko rozwoju chorób psychicznych

26.02.2019
Aktualizacja: 17.11.2020 06:59
Dorastanie wśród terenów zielonych zmniejsza ryzyko chorób psychicznych
fot. Shutterstock

Zastanawiasz się, czy po narodzinach dziecka przenieść się pod miasto? Naukowcy rozwiewają wątpliwości. Lokalizacja domu rodzinnego ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już 450 milionów ludzi na całym świecie cierpi na różnego rodzaju choroby psychiczne. Szacuje się, że ze stresem nie radzi sobie 15-20 proc. populacji ogólnej, co manifestuje się m.in. w postaci zaburzeń lękowych. Lekarze coraz częściej mówią o „epidemii lęku” w kontekście chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Jednym z pomysłów na poprawę zdrowia psychicznego społeczeństw może być wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących polityki przestrzennej.

Wpływ zieleni na zdrowie

Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus przeanalizowali wyniki badań z lat 1986-2013, dotyczące warunków życia niemal miliona Duńczyków. Analiza związku pomiędzy lokalizacją domu rodzinnego a zdrowiem psychicznym ujawniła zaskakującą zależność.

Po uwzględnieniu czynników takich jak status społeczno-ekonomiczny, stopień urbanizacji miejscowości rodzinnej i zaburzenia psychiczne w wywiadzie rodzinnym wyszło, że dzieci wychowujące się w pobliżu terenów zielonych miały niższe ryzyko rozwinięcia się 16 chorób psychicznych. I to aż o 55 proc.!

– Ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych stopniowo maleje wraz z tym, jak długo jesteś otoczony zielenią od urodzenia do 10. roku życia – wyjaśniła Kristine Engemann z Uniwersytetu w Aarhus.

Z badań, które poddano analizie, wynikało, że hałas i zanieczyszczenie powietrza zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, podczas gdy większa ilość zielonej przestrzeni przyczynia się do zwiększenia poziomu aktywności fizycznej i może korzystnie wpływać na rozwój poznawczy u dzieci.

– Dostęp do zielonej przestrzeni w naszym najbliższym otoczeniu jest czymś, co należy jeszcze bardziej uwzględnić w planowaniu miejskim, aby poprawić zdrowie psychiczne mieszkańców miast w przyszłości – podkreślił współautor badań, profesor Jens-Christian Svenning z Uniwersytetu w Aarhus.

Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie American Journal PNAS.

Ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych stopniowo maleje wraz z tym, jak długo jesteś otoczony zielenią od urodzenia do 10. r.ż.

Kristine Engemann z Uniwersytetu w Aarhus

Planowanie przestrzenne w Polsce

W 2017 roku NIK opublikował raport, z którego wynikało, że planowanie przestrzenne w Polsce jest na rażąco niskim poziomie. Kontrole przeprowadzono w latach 2010-2016 w ponad 360 urzędach gmin, ok. 50 starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach biorących udział w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wniosek były następujący: „funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią”.

Jako skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni kontrolerzy wskazali m.in.: lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody oraz niekontrolowaną urbanizację.

W opublikowanym na początku 2019 roku rankingu najbardziej „zielonych” stolic Europy przygotowanym przez firmę Compare the Market Warszawa znalazła się dopiero na 18. miejscu na 25 sklasyfikowanych.

Dowiedz się więcej: Ranking najbardziej „zielonych“ stolic w Europie

Warto jednak podkreślić, że w dół zestawienia pociągnęły Warszawę parametry dotyczące jakości powietrza, pod względem ilości terenów zielonych Warszawa wypadła nieźle, lepiej niż Amsterdam czy zwycięski Wiedeń.

Źródło: medicalxpress.com, nik.gov.pl