COVID-19 w rodzinie: kto zajmie się dzieckiem, gdy rodzice zachorują?

Natalia Kovacs
06.04.2020 10:58
Opieka nad dzieckiem a COVID-19
fot. Shutterstock

Co się dzieje w rodzinie, gdy rodzice chorują na COVID-19? Kto zajmuje się dzieckiem? Jak wyglądają procedury w takich przypadkach? Na szczęście przepisy nie pozostawiają wątpliwości odnośnie opieki nad małoletnimi. Sprawdź dostępne rozwiązania.

Gdy w rodzinie, gdzie są małe dzieci pojawia się COVID-19, sytuacja może się mocno skomplikować. Ogólnie przyjmuje się dwa warianty: pierwszy, gdy zarówno rodzice, jak i dziecko są chorzy i drugi, gdy chorują rodzice, a dziecko nie. Jak wygląda opieka na osobą małoletnią w tych dwóch przypadkach?

1. Rodzice zachorowali na COVID-19, a dziecko jest zdrowe

W przypadku, gdy rodzice z powodu choroby nie mogą zajmować się dzieckiem, bo mogliby narazić je na zachorowanie, muszą przebywać w odosobnieniu, ich stan zdrowia na to nie pozwala, system prawny w Polsce dopuszcza powierzenie opieki nad dzieckiem innej osobie.

Może, choć nie musi być to ktoś rodziny. Ważne jednak, by służyło to dobru dziecka. Jest jeszcze jeden warunek: rodzice nie mogą zrezygnować z opieki nad dzieckiem i z podejmowania decyzji związanych z potomkiem. Muszą chociaż na odległość kontrolować sytuację, w której znalazło się ich dziecko.

Warto wiedzieć, że dziadkowie nie powinni sprawować opieki nad wnukami. Wynika to z faktu, że dzieci przechodzą zakażenie koronawirusem bardzo łagodnie lub zupełnie bezobjawowo, ale mogą niestety zarażać innych. Seniorzy natomiast znajdują się w grupie ryzyka ciężkiego zachorowania i rozwoju powikłań. 

Zdarza się jednak, że rodzice nie mają komu powierzyć opieki nad dzieckiem. Wtedy wkraczają instytucje pomocowe. Samorząd terytorialny (gmina, powiat, województwo) na podstawie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyznaczy odpowiednią instytucję, która zaopiekuje się dzieckiem do czasu, gdy rodzice odzyskają zdrowie.

2. Rodzice zachorowali na COVID-19 i dziecko też

W tym przypadku sytuacja jest znacznie prostsza. Jeśli choruje cała rodzina i rodzice są w stanie sprawować pieczę nad dzieckiem (ich stan zdrowia na to pozwala), to dziecko przebywa wraz z nimi w szpitalu lub w innym wyznaczonym miejscu odosobnienia.